Estructura bàsica d’un lloc Moodle

Com funciona el Moodle?

La pàgina inicial

  • La pàgina inicial d’un lloc Moodle – la pàgina que obtens amb un navegador – usualment inclou informació sobre la institució i és molt personalitzable (igualment, és possible reduir tant la pàgina principal que només consistisca en una pantalla d’identificació).
  • La manera com les persones usuàries es connecten a un lloc Moodle depén de la institució: se’ls poden facilitar comptes, o poden identificar-se automàticament amb els seus comptes existents a la institució, o se’ls pot permetre que es creen ells mateixos els seus comptes.

A dins del Moodle

  • L’estructura bàsica del Moodle s’organitza al voltant dels cursos. Aquests són bàsicament pàgines o àrees on el professorat presenta els seus Recursos i Activitats a l’alumnat. Poden tenir diferents formats però usualment inclouen una sèrie de seccions centrals on es troben els materials i uns blocs laterals que ofereixen funcionalitats o informació extra.
  • Els cursos poden presentar contingut per a un any d’estudis, una sola sessió independent o qualsevol altre variant segons la institució o el professorat. Els pot utilitzar una sola persona docent o tot un equip.
  • La manera com l’alumnat queda inscrit als cursos depén de la institució; per exemple es poden autoinscriure amb una contrasenya, o ho pot fer manualment la persona docent o automàticament la persona administradora.
  • Els cursos es poden organitzar en categories. Per exemple “Física”, “Química” i “Biologia” poden ser subcategories dins de la categoria “Ciències”.

Professorat, alumnat i altres rols d’usuari Moodle

  • Hom no entra al Moodle amb un rol de “professor” o “estudiant”.
  • Les persones que es connecten al Moodle no tenen cap privilegi especial fins que la persona administradora no els assigna un rol adequat a les seues necessitats en un curs o en un context.

Com orientar-se dins el Moodle

  • Una persona identificada accedirà a àrees del Moodle tals com els cursos on s’ha inscrit i el seu perfil a partir del bloc de navegació i el bloc de configuració. El que la persona veurà en aquests blocs dependrà del seu rol i de qualssevol dels permisos assignats per la persona administradora.
  • Cada persona té la seua pròpia pàgina d’inici personalitzable, accessible a l’enllaç la meua pàgina inicial.

El text d’aquesta entrada és una còpia de la documentació oficial de Moodle en català disponible a docs.moodle.org i amb llicència GNU General Public License.

 

Vegeu també


Aquest article va ser publicat per primera vegada en el butlletí CvTIC especial monogràfic sobre Aules. Podeu explorar més butlletins en Aquesta pàgina.