Aneu a la barra d'eines

Equip directiu

L’equip directiu i el seu projecte de centre tenen un paper rellevant en el procés d’integració de les TIC. Un equip directiu amb un lideratge clar, amb un compromís ferm, immers en projectes innovadors i noves iniciatives, dinàmic i conscienciat dels avantatges del bon ús de les TIC és del tot necessari perquè aquesta integració siga exitosa.

Aquesta realitat fa imprescindible la figura de la Persona Coordinadora TIC com al participant actiu en el procés d’anàlisi, planificació, disseny i desenvolupament de propostes i projectes al voltant de la tecnologia educativa.

Tres podrien ser els àmbits de treball principals en els quals l’assessorament a l’equip directiu pot tindre més impacte, evidentment, sempre en termes de propostes associades als usos de les TIC i a la visió que el centre vol promoure:

  • Assessorament en l’elaboració del projecte de direcció. Línia estratègica: TIC.
  • Assessorament en l’elaboració del Pla TIC del centre.
  • Assessorament i suport en l’elaboració i desenvolupament d’altres projectes del centre en els quals les TIC tenen la seua presència.

Les dimensions del treball en aquest procés d’assessorament són:

  • Dimensió organitzativa i de gestió.
  • Dimensió tècnica i d’equipament.
  • Dimensió social, cultural, ètica i legal.
  • Dimensió pedagògica: formació i innovació.