sid

SID - Nòmina

EINES CORPORATIVES

SID – NÒMINES

El rebut de la nòmina es pot obtindre de forma telemàtica a través del servei que ha posat en marxa la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública accessible a través de l’aplicació CAUCE.

Pot consultar el manual d’instruccions ací.

D’altra banda, i com a alternativa per al personal docent i no docent adscrit en centres, hi ha un mètode alternatiu de consulta a través de SID.

Per a accedir ha d’identificar-se amb usuari i contrasenya d’ÍTACA.

En accedir haurà de seleccionar les opcions :” Dades Fiscals, Nòmines”. Després, únicament haurà de seleccionar el mes i l’any del rebut de nòmina que desitge obtindre. Automàticament es generarà un rebut en format .pdf que podrà guardar o imprimir.

Si les dades que figuren en el rebut presenten alguna irregularitat, li preguem el notifique al servei de nòmines de la Direcció Territorial corresponent.

Davant qualsevol incidència informàtica o problema d’accés a aquesta aplicació, registre un nou tiquet al SAI en “Gestió d’incidències” en la cua “Aplicacions Personal Docent / Consulta nòmina”.