Aneu a la barra d'eines

FERRAMENTES CORPORATIVES

DelegaTIC

DelegaTIC és la pàgina informativa i de consulta relativa a la delegació de competències als centres per a l’adquisició d’equipament i productes TIC

El ROF de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, estableix que la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) és l’únic departament amb competències per a contractar béns i serveis TIC per a les conselleries i organismes autònoms de la Generalitat amb alguna excepció per a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

Això implica que, qualsevol necessitat d’equipament TIC dels diferents departaments de Conselleria, s’ha de sol·licitar directament a la DGTIC.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i els mateixos centres educatius, són els màxims coneixedors de les necessitats reals d’aquest tipus d’equipament d’ús habitual, per la qual cosa, es va remetre una sol·licitud des d’aquesta Conselleria a la DGTIC per a la delegació de competències en favor dels centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat.

Fruit de tot aquest procés, el 8 de novembre de 2018 es va publicar en el DOCV la Resolució de 23 d’octubre de 2018 mitjançant la qual, es delega, sota certes condicions, en la direcció dels centres educatius públics no universitaris les competències per a l’adquisició de cert equipament i productes TIC per a l’ús en l’entorn educatiu.

La citada delegació de competències permet agilitar el procés d’adquisició de productes i equipament TIC per a l’ús en l’entorn educatiu amb l’objectiu d’aconseguir les finalitats que tenen assignades i millorar l’eficàcia de la seua gestió.

El catàleg d’articles publicat en la web DelegaTIC està subjecte a revisió i pot actualitzar-se periòdicament.