Aneu a la barra d'eines
sid

Compte de formació

EINES CORPORATIVES

COMPTE FORMACIÓ

OVIDOC és la plataforma en la qual les i els docents de la Comunitat Valenciana tenen allotjada el seu compte de formació.

Quan es realitza una formació organitzada pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat que es finalitza com a apta, el Servei de Registre i Acreditació Docent s’encarrega de gestionar l’acreditació mitjançant una certificació oficial. Aquest certificat, sense necessitat de cap tràmit per part de l’interessat/a apareixerà en el seu compte formació. No obstant això, el certificat no es genera automàticament de manera immediata sinó que s’han d’esperar unes setmanes perquè aparega mentre es tramita i es verifiquen les dades i permeta ser descarregat en format PDF.

Si, passat aquest temps prudencial, no apareix en el nostre compte formació, haurem de posar-nos en contacte amb la persona que conste com a “Coordinació” en les dades generals que apareixen en la pàgina d’inscripció del curs o formació realitzada. Tan sols haurem de punxar en el nom que allí consta i ens enllaçarà amb el seu correu.

 

L’accés a OVIDOC és a través de l’URL https://ovidoc.edu.gva.es/, utilitzant les mateixes dades d’accés que ÍTACA. En el cas de no poder accedir amb normalitat, s’ha de contactar amb el SAI a través d’una incidència.

Davant altres possibles incidències per incorreccions en les dades del certificat, hem de dirigir la nostra consulta al compte de correu compteformacio@gva.es

En tot cas, hem de recordar que l’emissió i recepció del certificat es realitza per una doble via: en primer lloc a través del compte formació tal com ja s’ha explicat i, en segon lloc, a través del correu corporatiu (usuario@gva.es).

I si no tinc usuari de l’aplicació i no puc accedir al meu compte formació o no tinc correu corporatiu?

En tots dos casos, haurem de contactar, mitjançant correu, amb la persona que aparega com a “Coordinació” del curs la pàgina en la qual realitzem la inscripció, explicar-li la situació i sol·licitar-li que ens envie la certificació a través d’una altra adreça de correu electrònic.