Eines web per a la dinamització

Actualment, són pocs els centres educatius que no utilitzen Internet com a via de difusió i informació pública o com a recurs de suport a la seua labor docent. Són molts els centres escolars que han adoptat com a primera iniciativa per a obrir-se un buit en la xarxa l'elaboració de pàgines web amb propòsits informatius. Encara que són bastants menys els que han incorporat al seu catàleg de serveis una plataforma virtual de formació per a gestionar cursos i altres activitats diverses. Però les dificultats continuen sent moltes a l'hora d'incorporar plenament als nostres centres l'ús de la s noves eines que la societat de la informació ens ofereix i explotar tot el seu potencial educatiu.

Afortunadament van apareixent noves eines per a fer-nos la tasca més senzilla i que posen a l'abast de qualsevol, sense massa coneixements tècnics, sistemes per a generar i publicar contingut en Internet molt senzills d'utilitzar. En aquest tema anem a tractar de fer un recorregut per algunes de les principals opcions de les quals disposa un centre per a millorar la seua presència en Internet i ampliar la seua oferta educativa i de serveis incorporant sistemes d'ensenyament en un entorn web. Parlarem de blogs i plataformes educatives, però tractarem de fer un plantejament global analitzant el sentit i la utilitat que pot tindre cadascuna d'aquestes eines.

Adoptarem com a punt de partida la idea que l'important és que progressivament els centres educatius i professorat anem guanyant terreny en un mitjà que habitualment s'associa més amb oci i entreteniment que amb educació i formació.