Aneu a la barra d'eines

Dinamització del centre

Una de les funcions més importants de la nostra tasca en la coordinació TIC és la dinamització del centre en l’ús de les TIC.

Per dinamització entenem el fet d’assumir un rol d’assessorament, suport i difusió en la implementació d’eines, recursos i processos digitals en tots els nivells i àmbits del centre.

Aquesta tasca no hauria de recaure de manera aïllada o única i exclusivament en la figura de la Persona Coordinadora TIC sinó que hauria d’implicar a tota la comunitat educativa, amb la finalitat de treballar en la mateixa direcció com a coneixedors del context real del centre, partint de l’avaluació inicial de necessitats i amb la proposta i el compromís consensuat de fites a curt, mitjà i llarg termini.

Com ja s’ha comentat anteriorment, encara que actualment no estiguen «oficialitzades», promoure propostes d’actuació i treballar colaborativamente en l’elaboració d’un Pla TIC i/o una Comissió TIC, poden ser de gran ajuda en la tasca de la coordinació.

Dinamització de les TIC

SUGGERIMENT

 

En la web de la Comunitat TIC es poden trobar recursos, materials, notícies, fòrums de conversa i propostes que poden ser útils en aquesta tasca de dinamització i assessorament.

Compartir i crear comunitat, ens permetrà apropar-nos i conèixer diferents perspectives que ens ajudaran a atendre les necessitats dels nostres centres de la manera més adequada possible.