Aneu a la barra d'eines

INFORMACIÓ DEL CURS

Entre els mesos d'octubre i novembre, es desenvoluparà en modalitat online el Curs Inicial CTIC.

Aquesta formació està dirigida a les i els docents que comencen a exercir les funcions de la coordinació TIC durant aquest curs o que encara no coneixen els aspectes més destacats que acompanyen el càrrec.

Amb aquest curs oferim una guia bàsica per a la/el coordinador TIC que comença la seua tasca. Pretenem orientar la coordinació TIC, emfatitzant la seua funció dinamitzadora en el centre, sense oblidar els coneixements tècnics necessaris per a realitzar les seues funcions i amb la finalitat de promoure un canvi substancial en l'ús educatiu de les TIC.

La INSCRIPCIÓ estarà oberta fins al 24 de setembre. Per a l'assignació de les places tindran preferència les i els docents que en finalitzar el període d'inscripció estiguen correctament nomenats com a coordinador/a TIC del seu centre en ÍTACA i no hagen realitzat aquest curs amb anterioritat en les dues edicions anteriors.

OBJECTIUS

 • Facilitar l'accés a la funció de coordinació TIC a els/as docents que desenvolupen aquesta tasca per primera vegada, o que vulguen afermar els coneixements bàsics del càrrec.
 • Donar a conéixer la legislació actual que competeix a la figura de coordinació TIC en els diferents centres educatius i les principals funcions que la coordinació TIC ha de dur a terme en el centre, així com implementar procediments per al seu desenvolupament.
 • Mostrar el funcionament dels principals procediments administratius associats a la coordinació TIC (correu TIC de centre, plataforma d'incidències, inventari, portals d'alta…)
 • Potenciar la condició de «coordinador/a» , proposant línies d'actuació sobre els diferents agents que componen la comunitat educativa.
 • «Reconduir» la funció tècnica de la coordinació TIC cap a una òptima gestió de les plataformes de comunicació amb el SAI (Servei d'Assistència Informàtic).
 • Afavorir la creació d'una comunitat dinàmica i actualitzada:
  Propiciar canals de comunicació entre el SICE i els centres per a donar a conéixer les novetats i els recursos TIC que l'administració desenvolupa i obtindre una visió actualitzada de la condició TIC dels centres.
  Crear fòrums de discussió on els coordinadors/as TIC puguen aportar opinions i suggeriments davant dels canvis que sobre la figura de la coordinació TIC i l'ús de les TIC en els centres educatius s'estan plantejant des del SICE.
 • Proporcionar eines de comunicació entre els/les coordinadors/es TIC de diferents centres i amb els responsables de la coordinació TIC en l'Administració Pública.