curs inicial ctic 2021

INFORMACIÓ DEL CURS

Entre el 5 d'octubre i el 15 novembre, es desenvoluparà en modalitat online el Curs Inicial CTIC.

Aquesta formació està dirigida a les i els docents que comencen a exercir les funcions de la coordinació TIC durant aquest curs o que encara no coneixen els aspectes més destacats que acompanyen el càrrec.

Amb aquest curs oferim una guia bàsica per a la/el coordinador TIC que comença la seua tasca. Pretenem orientar la coordinació TIC, emfatitzant la seua funció dinamitzadora en el centre, sense oblidar els coneixements tècnics necessaris per a realitzar les seues funcions i amb la finalitat de promoure un canvi substancial en l'ús educatiu de les TIC.

La INSCRIPCIÓ estarà oberta fins al 22 de setembre. Per a l'assignació de les places tindran preferència les i els docents que en finalitzar el període d'inscripció estiguen correctament nomenats com a coordinador/a TIC del seu centre en ÍTACA i no hagen realitzat aquest curs amb anterioritat en les dues edicions anteriors.

OBJECTIUS

  • Facilitar l'accés a la funció de coordinació TIC a els/as docents que desenvolupen aquesta tasca per primera vegada, o que vulguen afermar els coneixements bàsics del càrrec.
  • Donar a conéixer la legislació actual que competeix a la figura de coordinació TIC en els diferents centres educatius i les principals funcions que la coordinació TIC ha de dur a terme en el centre, així com implementar procediments per al seu desenvolupament.
  • Mostrar el funcionament dels principals procediments administratius associats a la coordinació TIC (correu TIC de centre, plataforma d'incidències, inventari, portals d'alta…)
  • Donar a conèixer les principals funcions que la coordinació TIC ha de dur a terme en el centre, així com implementar procediments per al seu desenvolupament.
  • Mostrar els principis tècnics bàsics per a conèixer el funcionament de l'equipament TIC d'un centre.
  • Proporcionar eines de comunicació entre la Coordinació TIC de diferents centres i amb els responsables de la Coordinació TIC (central i provincials) en l'Administració.
  • Afavorir l'intercanvi de bones pràctiques TIC aplicades en centres docents, potenciant la creació d'una comunitat dinàmica i actualitzada.