Aneu a la barra d'eines

Creació d’una aula virtual per a la gestió d’un centre educatiu/ Claustre

En aquesta secció llancem la proposta de creació d'una aula com ajuda a la gestió del centre educatiu. En aquest cas és una aula per a ajudar en la gestió i dinamització del Claustre.

El plantejament és el mateix que per a la creació de qualsevol altra aula. El mateix ocorre amb els element que anirem creant (wikis, carpeta de documents, fòrum...)

Hem realitzat aquest exemple amb una proposta, però cadascuna de les seccions i/o recursos es poden adaptar i modificar segons les necessitats del vostre centre.

Us deixem una captura del que pot ser el curs/aula de "Claustre" totalment acabada.

Una vegada creada l'aula i matriculat tot el professorat del centre, podem dividir l'aula en 4 seccions: general, primer trimestre, segon trimestre, tercer trimestre.

A) Secció general

  • Fòrum d'avisos i notícies, on cadascun dels missatges que s'escriuen, arribaran a tots els membres del curs, al correu electrònic que tinguen en el seu perfil.
  • Diverses carpetes, on, per exemple, anar emmagatzemant les actes de claustre, programacions, documents de centre, autoritzacions... També es poden adjuntar imatges com el pla del centre del pla d'emergència.

B) Seccions de trimestres

  • Diverses carpetes, en les quals  es pot incloure la informació necessària tan sols per a un trimestre (celebracions, reunions....)
  • Un calendari comú en el qual marcar les dates amb alguna mena d'activitat del centre (reunions, sessions d'avaluació, festivitats, lliuraments de documentació...)

 

Seguidament us mostrarem com crear cadascuna d'aquestes seccions, amb els seus corresponents recursos i activitats.

Una vegada que hàgeu accedit i configurat el vostre espai personal podeu començar a Crea l'aula virtual.

Cal seleccionar la tercera opció i l'anomenem segons l'ús que vulguem donar-li.

 

Una vegada que hàgeu creat l'aula, és possible gestionar els usuaris participants. En accedir a l'aula, dins del menú Aules, apareix l'opció de Gestiona usuaris.

En prémer sobre ella, un selector ens permet agregar usuaris a l'aula virtual o llevar-los:

  •  El professorat forma un grup especial denominat PROF que es mostra al final.

  • És possible donar el rol de professor amb permisos d'edició a qualsevol dels usuaris. Això és útil, per exemple, si volem gestionar un espai conjuntament amb un altre docent del centre, però és necessari tindre especial cura amb això. Si ens equivoquem amb el rol i l'assignem a un alumne/a, podria modificar l'aula virtual al seu desig.

Vegeu també