Creació d’una aula virtual per a tutoria

La següent proposta ofereix un exemple de com una Aula Virtual pot ajudar-nos en el treball d'organització d'una tutoria.

Ací us deixem una captura de pantalla de com seria l'aula totalment acabada però us recordem que tota aula pot ser adaptada a les necessitats de cadascú i personalitzada amb els Blocs que cada usuari considere més pràctics o interessants.

La nostra aula d'exemple l'hem dividida en diverses seccions:

 • Compartit amb les famílies
 • Documentació important per a el/la tutor/a
 • Àrees curriculars (hem creat tres àrees diferents)
 • Altres

A) Compartit amb les famílies

Per a aquesta secció hem utilitzat una sèrie de recursos que passem a detallar a continuació. Hem de tindre en compte que aquest exemple està realitzat sobre usuaris menors d'edat, el correu associat de la qual serà el del seu pare/mare.

 • Avisos i notícies: emprarem aquesta activitat (FÒRUM) per a realitzar comunicacions importants a les famílies que faça falta que romanguen escrites durant determinat temps per a la seua possible consulta. El professorat pot escriure missatges que després totes les famílies del grup podran llegir i comentar. Es tracta d'un fòrum de subscripció obligatòria.
 • Comunicació individual famílies: Amb aquesta activitat (DIÀLEG), es pot establir una conversa privada amb qualsevol membre del grup de manera bidireccional.
 • Wiki-Agenda del curs. A través d'aquesta activitat (WIKI) es proposa aquesta eina per a donar instruccions sobre aspectes concrets, que després les famílies poden completar. Un exemple seria realitzar indicacions sobre com realitzar una activitat, recomanacions sobre tècniques d'estudi, propostes de materials d'estudi, etc.
 • Enquesta, mitjançant aquesta activitat (ENQUESTA) es pot recollir informació necessària per a un bon funcionament de la tutoria. Un exemple seria Enquesta de satisfacció sobre el Programa de Fruita a les Escoles, que després es podrà traduir en estadístiques o altres compilacions informatives.
 • Fotos, es proposa crear, a través d'un recurs (CARPETA) una carpeta on compartir les fotografies que van realitzant-se al llarg del curs en les activitats de centre, sempre seguint i referenciant la normativa vigent en protecció de dades corresponent. Es poden crear carpetes per a compartir qualsevol altre tipus de documents que s'estimen necessaris, bé siguen documents LibreOffice, pdf, imatges, arxius de so, enllaços, etc.

B) Documentació important per al tutor/a

Aquest espai està pensat perquè el tutor/a puga emmagatzemar una sèrie de documents (organitzats en carpetes o no) i mantindre'ls ocults als estudiants i famílies de l'aula.

Aquesta opció pot configurar-se de manera temporal o fixa. Podem tindre una carpeta preparada per a una activitat que encara no volem que siga vista per l'alumnat, o una informació per a les famílies que ha d'estar disponible tan sols per un període de temps.  Amb aquest recurs podem programar en quin moment volem que siga visible.

També podem crear carpetes en les quals demanem a l'alumnat (que en aquest cas són les famílies que utilitzen l'accés del xiquet/a) que ens adjunte (entregue) la documentació que necessitem. Es pot utilitzar per a recollir informació mèdica, per a sol·licitar autoritzacions signades...

C) Categories d'àrees curriculars (exemples de matemàtiques, valencià i llengua castellana).

A continuació posem com a exemple la creació de seccions específiques per a cadascuna de les àrees, on es poden crear activitats específiques, com per exemple posar enllaços o utilitzar els fòrums per a treballar l'expressió escrita.

Cadascuna de les seccions pot ser personalitzada, hi ha moltes activitats o recursos per a inserir i així adaptar l'aula a les nostres necessitats, o bé alterar el seu ordre.

En aquest punt haurem de plantejar-nos si la creació d'aules diferenciades per a cadascuna de les funcions (una per a organització, unes altres per a formació directa: matemàtiques, llengua...) millora la nostra funcionalitat o si per contra ens resulta més efectiu tindre-ho tot en la mateixa aula virtual. Potser aquesta decisió es prendrà per la quantitat de seccions, activitats i recursos que creem per a cada espai.

Un docent que tan sols vulga afegir informació puntual sobre una àrea (per exemple criteris d'avaluació) potser no necessita crear una aula específica per a aquella àrea.

D) Altres

En aquest exemple d'ús us volem mostrar també les diferents opcions que ofereixen els blocs.

Els blocs es mostren en la part dreta de la pantalla o també poden romandre ocults.

Una vegada activem l'edició de l'aula  podem afegir qualsevol d'aquests blocs.

 

Us recomanem els tres següents per al funcionament d'una tutoria:

 • Calendari. Poden aparéixer tant les dates de les activitats programades amb data d'inici i final, o també dates concretes que vulguem que apareguen manualment, activitats extraescolars, visites programades, festivitats, dates de proves, o recordatoris. Podem activar l'opció Mostra/Oculta de cadascun dels calendaris dels cursos que tenim. Està prevista la sincronització d'aquest calendari amb altres plataformes per a optimitzar el seu ús.
 • Esdeveniments pròxims. Apareixeran recollits en un llistat tots els esdeveniments programats a cadascun dels cursos.
 • Usuaris en línia. Pot ser útil si programem una activitat i volem conéixer quin alumnat està realment treballant i el temps que ha estat connectat/a.

Vegeu també