Aneu a la barra d'eines

Comptes de correu específics

A més dels comptes corporatius personals, existeixen altres comptes de correu amb el domini gva.es

Correus corporatius per als centres

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport disposen dels següents comptes de correu (totes o algunes d’elles segons el tipus de centre) assignades per a les funcions administratives i de gestió per a facilitar la comunicació corporativa del centre.

EI, CEIP, CRA, CEE, Conservatoris
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu oficial coordinació TIC: [codicentre]tic@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es

IES, CIPFP, Secció IES, FPA (EPA)
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu oficial coordinació TIC: [codicentre]tic@gva.es
• Correu secretaria: [codicentre].secret@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es

EOI
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu oficial coordinació TIC: [codicentre]tic@gva.es
• Correu secretaria: [codicentre].secret@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es
• Correu Idioma: eoi[localitat].[idioma]@gva.es
• Correu Matricula: [codicentre].matricula@gva.es (a petició del centre)

CEFIRE
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu secretaria: [codicentre].secret@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es
• Assessories: [assessoria][cefire]@gva.es

Correu de coordinació TIC de centre

Volem destacar en especial el compte assignat a la figura de coordinació TIC de cada centre. Aquest compte té la següent estructura:

[codi_centre]tic@gva.es
(per exemple: 12345678tic@gva.es)

És de gran importància que la persona coordinadora TIC mantinga aquest compte actiu, atés que mitjançant aquest correu rebrà, per part de l’Administració educativa, notificacions oficials, informació sobre formació TIC, actuacions i tràmits administratius, etc.

Com s’accedeix a aquests comptes?

L’accés a aquests comptes específics es realitza de la mateixa manera que als comptes personals, bé a través del servei webmail allotjat en l’adreça webmail.gva.es, bé configurant-lo amb un programa client de correu electrònic com ara Thunderbird.

Tal com s’especifica en la plataforma Webmail, el nom d’usuari serà el compte de correu (sense @gva.es) i la contrasenya inicial l’haurà de facilitar, a la persona que assumisca la coordinació TIC, la directiva del centre.

Per seguretat, és convenient canviar la contrasenya, ja que es tracta de comptes als quals poden haver accedit més persones en el passat. A través de la plataforma de Webmail, accedint a “Preferències”, botó “Canviar contrasenya” i introduint l’antiga i la nova contrasenya.

Recuperació de la contrasenya

La contrasenya d’aquest tipus de comptes es recupera obrint una INCIDÈNCIA al SAI. El SAI comprovarà la identitat de la persona que demana la contrasenya i, si es dóna el cas, donarà indicacions per obtenir-la.

Gestió i configuració

Per a configurar els comptes específics dels centres se seguiran les mateixes indicacions que per als comptes personals. En els apartats “Gestió i configuració” i “Clients: Thunderbird” teniu més informació per a gestionar i configurar els comptes a través d’un programa client de correu electrònic.