Aneu a la barra d'eines

Competència digital del professorat

La clau per a un ensenyament de qualitat basat en la integració de les tecnologies de la informació i comunicació descansa sobre la metodologia utilitzada i la formació del professorat. Sense una adequada visió i preparació del professorat, la incorporació de les TIC en les escoles es convertirà en una mera dotació d’infraestructures tecnològiques; i és que si no va acompanyada d’un canvi en el plantejament educatiu, en les formes de relacionar-se i interactuar-hi, i un canvi substancial en les maneres, pensaments, representacions i pràctiques desenvolupades entorn de les tecnologies, no hi haurà canvi possible cap a una societat real del coneixement.

Com a guia per a l’avaluació de la competència digital del professorat d’un centre, i a manera orientativa, suggerim la classificació que proposa el govern basc en el seu “Model de Maduresa Tecnològica de Centre Educatiu” . En aquest model, la classificació es realitza en funció del nivell d’utilització de les TIC en l’aula.

De tota manera, no solament aquest aspecte s’ha d’utilitzar per a mesurar la competència digital del claustre. Podem avaluar també les línies formatives del centre (plans, accions i estratègies de dinamització), així com el Pla d’Acolliment Digital, document de benvinguda per a professorat nouvingut…

 

Diagnòstic pas a pas

A) Pla d’acolliment, integració i suport al professorat d’incorporació recent al centre

 

B) Línies de formació del professorat en TIC

  • Plans de formació en centres per a adquisició de competències digitals en el context del centre
  • Planificació d’accions de formació tenint en compte els diferents nivells del professorat en competència digital
  • Estratègies organitzatives coordinades per a dinamitzar i motivar la difusió de les accions formatives

C) Nivell d’ús de les TIC en l’aula per part del claustre

 

Suggeriment: Coneix el Marc Comú de Competència Digital Docent.