Aneu a la barra d'eines

Claustre /Equip Docent

Si volem promoure l’ús de les TIC en el centre, és imprescindible la tasca d’assessorament continuat al claustre. La integració de les TIC passa per un procés d’acceptació i, en aquest sentit, les reticències produeixen efectes contraris a aquest procés.

La integració de les TIC a nivell curricular no ve donada de manera exclusiva per introduir continguts específics de manera transversal en totes o en la majoria d’assignatures sinó, i més encara, per la dinamització com a eina de suport en els processos d’ensenyament i aprenentatge i la incorporació de noves metodologies.

Els docents deuen conéixer la seua utilitat i com les TIC poden contribuir a que el desenvolupament de determinades metodologies, activitats, dinàmiques, etc., siga més eficient i òptim.

Algunes tasques d’assessorament podrien ser:

  • Compartir i difondre repositoris i/o recursos educatius digitals
  • Oferir suport per dinamitzar l’ús de les plataformes corporatives: web de centre i bloc docent
  • Sensibilitzar sobre l’ús segur de les TIC

SUGGERIMENT

Teniu a la vostra disposició l’apartat de Formació TIC per estar al dia de les convocatòries que van apareixent tant Formació específica de Coordinació TIC, a la Formació TIC CEFIRE o a les diferents Jornades i Congresos

En breu es publicitarà en l’oferta formativa TIC de tots els CEFIRE i en la web de la nostra comunitat.

Oferta formativa TIC