Aneu a la barra d'eines

Recull de la normativa d’inici de curs 2020-2021

Des de la Coordinació TIC i com ja hem fet en altres ocasions, hem preparat un extracte de totes aquestes instruccions dels diferents nivells educatius depenents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Com no podia ser d’una altra manera, hem posat especial atenció en tot allò que fa referència a la Coordinació TIC (nomenament, funcions, reducció horària, etc.) i també a … Llegir més…

La Coordinació TIC als nous ROF de Primària i Secundària

A les acaballes del 2019 es van publicar al DOGV els nous ROF per als centres públics que imparteixen estudis Educació Infantil i Primària i també per als que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Ara mateix estem pendents de veure noves publicacions d’altres ROF com els que organitzaran els Conservatoris, els CIPFP, les EOI o les FPA. En aquests ROF … Llegir més…

Normativa que regula el correu GVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat. En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent: Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat … Llegir més…

Recull de la normativa d’inici de curs 2019-2020

Com és habitual, any rere any i a les acaballes del curs acadèmic i generalment al mes de juliol, comencen a publicar-se al DOGV les noves intruccions d’inici de curs per a preparar i organitzar el nou curs acadèmic vinent. Des de la Coordinació TIC i com ja hem fet en altres ocasions, hem preparat un extracte de totes aquestes instruccions dels … Llegir més…

Normativa compte formació

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la for-mació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança. [2014/6099] ORDE 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educa-ció, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació i valoració de les activitats de formació … Llegir més…

Tractament de dades en centres educatius.Conceptes bàsics.

Què és una dada de caràcter personal? Una dada de caràcter personal és qualsevol informació alfanumèrica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables. Encara que no estiga associada a una identitat, és una dada de caràcter personal si a través d’aquesta informació es pot identificar o individualitzar dins d’un col·lectiu a una persona sense … Llegir més…

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009 PER A LA UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DE CENTRES DOCENTS Com a conseqüència de la necessitat de comunicació electrònica en l’Administració educativa, i a fi d’aconseguir que se’n faça un bon ús, esta direcció general disposa el següent: UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DEL CENTRE DOCENT Els comptes de correu oficials en … Llegir més…

ROF Hisenda

DECRET 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. [2018/8096]. PDF.

Normativa general

Instruccions de principi de curs Instruccions de principi de curs per a Infantil i Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius Instruccions de servici Instruccions de servici de la direcció general de Tecnologies de la Informació Instruccions tècniques Instruccions tècniques Nota: Com a Coordinadors TIC ens afecta la instrucció “1/2011 Instal·lació de Telecomunicacions en els Centres Escolars” Instruccions per al compliment de … Llegir més…