Aneu a la barra d'eines

OVIDOC – NÒMINES

El rebut de la nòmina es pot obtenir de forma telemàtica a través d’OVIDOC. Per a accedir ha d’identificar-se amb usuari i contrasenya d’ÍTACA. En accedir haurà de seleccionar les opcions: “Retribucions/Certificats”. Després, únicament haurà de seleccionar el mes i l’any del rebut de nòmina que desitge obtenir. Automàticament es generarà un rebut en format .pdf que podrà guardar o imprimir. Si … Llegir més…

COMPTE FORMACIÓ

OVIDOC és la plataforma en la qual les i els docents de la Comunitat Valenciana tenen allotjada el seu compte de formació. Quan es realitza una formació organitzada pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat que es finalitza com a apta, el Servei de Registre i Acreditació Docent s’encarrega de gestionar l’acreditació mitjançant una certificació oficial. Aquest … Llegir més…

Normativa compte formació

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la for-mació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança. [2014/6099] ORDE 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educa-ció, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació i valoració de les activitats de formació … Llegir més…