Aneu a la barra d'eines

Portal de serveis gvaSAI

L’aplicació OTRS ha sigut substituïda pel nou portal de serveis gvaSAI. Per a la comunicació amb el SAI, ha d’utilitzar ja el següent enllaç: https://gvasai.edu.gva.es L’accés a OTRS està restringit només al seguiment d’assumptes oberts anteriorment que encara no hagen sigut resolts. Així mateix, els tràmits OVICE relacionats amb Comunicacions i Equipament també es gestionaran des del nou portal gvaSAI.

Obtenció de la MAC ( media acces control) d’un equip

En els següents manuals vos expliquem la manera d’obtindre l’adreça MAC (Media Acces Control) dels equips del vostre centre. Disposeu d’informació per a qualsevol sistema operatiu: Linux, Windows, Android i MACos. Manual en valencià Manual en castellà

gvaSAI inventari: Manuals

El 22 de juny es va comunicar als centres el canvi de les eines de gestió d’inventari (InventariTIC) i gestió d’incidències (OTRS), per la nova plataforma gvaSAI. Com es va indicar, i per tal d’automatitzar la gestió d’inventari TIC es fa necessària la instal·lació de l’agent d’inventari als dispositius. En aquests enllaços trobareu manuals que vos ajudaran en aquesta tasca: Manual d’instal·lació … Llegir més…

Gescen, eina sense suport

Amb data de 22 de febrer de 2021 s’ha realitzat l’enviament a tots els centres d’Infantil i Primària, Secundària i CRA de la Comunitat, d’un escrit referent a l’obsolescència tant de l’aplicació Gescen, com de l’equipament necessari per al seu funcionament, així com els problemes de seguretat que planteja el seu ús. Al mateix temps que se’ls informa sobre com obtindre la … Llegir més…

Document acollida TIC

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS GVA NO UNIVERSITARIS

Descripció del Catàleg de Serveis sobre equipament.

El Catàleg de Serveis és un document que fa referència al contracte de manteniment d’equips entre Conselleria i l’empresa adjudicatària. Contempla les incidències referides a Equipament, Comunicacions, LliureX i altres Sistemes Operatius. Podeu consultar el document des del següent enlaç: Catàleg de Serveis – SAI – Comunicacions, Sistemes Operatius i Equips 📤

Model d’Atenció per Tipus d’Equip

MATE (Model d’Atenció Per Tipus d’Equip) és un document que recull el model d’atenció acordat que s’ha de prestar a cada tipus d’equip, tenint en compte els compromisos existents en el plec de prescripcions tècniques així com els diferents escenaris particulars associats a cada equip. Constitueix un resum que descriu el tipus d’atenció que rep cada equip per part del servei GPT … Llegir més…