Gescen, eina sense suport

Amb data de 22 de febrer de 2021 s’ha realitzat l’enviament a tots els centres d’Infantil i Primària, Secundària i CRA de la Comunitat, d’un escrit referent a l’obsolescència tant de l’aplicació Gescen, com de l’equipament necessari per al seu funcionament, així com els problemes de seguretat que planteja el seu ús. Al mateix temps que se’ls informa sobre com obtindre la … Llegir més…

Descripció del Catàleg de Serveis sobre equipament.

El Catàleg de Serveis és un document que fa referència al contracte de manteniment d’equips entre Conselleria i l’empresa adjudicatària. Contempla les incidències referides a Equipament, Comunicacions, LliureX i altres Sistemes Operatius. Podeu consultar el document des del següent enlaç: Catàleg de Serveis – SAI – Comunicacions, Sistemes Operatius i Equips 📤

Model d’Atenció per Tipus d’Equip

MATE (Model d’Atenció Per Tipus d’Equip) és un document que recull el model d’atenció acordat que s’ha de prestar a cada tipus d’equip, tenint en compte els compromisos existents en el plec de prescripcions tècniques així com els diferents escenaris particulars associats a cada equip. Constitueix un resum que descriu el tipus d’atenció que rep cada equip per part del servei GPT … Llegir més…

Activar/Anul·lar el desviament del telèfon de capçalera

ACTIVAR/ANUL·LAR DESVIAMENTS SOBRE MÒBILS: A través del seu mòbil: La manera més senzilla de gestionar els teus desviaments és mitjançant el propi menú del teu telèfon. Addicionalment pots gestionar-los enviant determinats codis. Incondicional Totes les cridades es desviaran al número de telèfon que determines. Has de cridar a: Activació: **21*# Desactivació:##21# Consulta:*#21#   Si no estàs localitzable: Es desviaran al número programat … Llegir més…

ÍNDEX

1. Introducció 2. Comunicacions 2.1. Dades 2.2. Telefonia fixa 2.3. Telefonia mòbil 3. Sistemes operatius 3.1. Lliurex 3.2. Windows 3.3. Altres sistemes operatius 4. Maquinari 5. Manteniments 6. Inventari TIC 7. Reclamacions