Aneu a la barra d'eines

Integració curricular

La integració de les TIC en el currículum és un procés complex sobre el qual podem trobar multitud de reflexions. En aquesta proposta s’avaluen els criteris didàctics i metodològics, els organitzatius i la planificació i organització de materials didàctics digitals. Diagnòstic pas a pas A) Criteris didàctics i metodològics Criteris didàctics seqüenciats per a l’adquisició de la competència digital Models didàctics i … Llegir més…

Entorn familiar i institucional

En l’actual societat de la informació, l’avaluació de com un centre aborda les relacions que s’estableixen entre tots els seus components és imprescindible. La comunicació a través d’eines digitals, entre iguals (claustre, alumnat, famílies…) o entre diferents estaments (professorat-famílies, centre-famílies…), està cada vegada més present, i ha de considerar-se des de les premisses de protecció de dades, rapidesa, accessibilitat i economia de … Llegir més…

Gestió i organització

Comprovar l’ús que el centre, des d’un punt de vista administratiu i de gestió, fa de les eines TIC és fonamental per a conéixer com és el nostre punt de partida. Amb l’ús de plataformes com ara ITACA o l’Oficina Virtual quasi tots els tràmits administratius es realitzen digitalment, per la qual cosa la quantitat i importància de la informació creixen cada … Llegir més…

Competència digital del professorat

La clau per a un ensenyament de qualitat basat en la integració de les tecnologies de la informació i comunicació descansa sobre la metodologia utilitzada i la formació del professorat. Sense una adequada visió i preparació del professorat, la incorporació de les TIC en les escoles es convertirà en una mera dotació d’infraestructures tecnològiques; i és que si no va acompanyada d’un … Llegir més…

Introducció

Arribats a aquest punt de la formació, ja coneixem les funcions del coordinador TIC, les eines administratives de què disposem, les infraestructures i el programari que tenim a cada centre… Ara es el moment d’aprofundir al treball de dinamització i assessorament que sí que està associat al nostre càrrec. Com a qualsevol altre procés, el primer pas serà l’avaluació de la situació … Llegir més…

Infraestructura i equipament

Si volem diagnosticar la situació real del nostre centre, és bàsic conéixer la infraestructura, l’equipament i les aplicacions amb què compta; fent referència no solament al nombre, sinó també a l’ús i la localització. Per a aquesta tasca l’aplicació d’inventari serà el nostre referent. Els aspectes més importants que cal tindre en compte, en relació amb les infraestructures i equipament del centre … Llegir més…

Diagnòstic del centre

El primer pas per a plantejar les futures actuacions en el centre és esbrinar la seua “condició TIC”. La coordinació TIC ha de conéixer la situació del centre des de totes les perspectives, abans de plantejar i consensuar els processos que es volen dur a terme per a la millora de la integració de les TIC en tots els àmbits. Aquest diagnòstic … Llegir més…

Índex Tema 5

1. Diagnòstic del centre 1.1. Infraestructura i equipament 1.2. Competència digital del professorat 1.3. Gestió i organització 1.4. Entorn familiar i institucional 1.5. Integració curricular 2. Dinamització del centre 2.1. Dinamització d’espais 2.2. Dinamització de plataformes 3. Assessorament TIC 3.1. Equip directiu 3.2. Persona Coordinadora de Formació 3.3. Claustre/ Equip docent 3.4. Comunitat educativa