Aneu a la barra d'eines

Tema 5. El centre i les TIC. Formació i assessorament.

Curs de formació inicial per a la coordinació TIC Tema 5. El centre i les TIC. Formació i assessorament. Índex Tema 5 1. Diagnòstic del centre 1.1. Infraestructura i equipament 1.2. Competència digital del professorat 1.3. Gestió i organització 1.4. Entorn familiar i institucional 1.5. Integració curricular 2. Dinamització del centre 2.1. Dinamització d’espais 2.2. Dinamització de plataformes 3. Assessorament TIC 3.1. … Llegir més…

Comunitat educativa

Les TIC són una eina necessària per a la relació del centre amb les famílies. Normalment ens referim als blocs docents d’Itaca, que, a més de la plataforma Webfamília 2.0, ens aporten avantatges reals, ampliant les possibilitats de comunicació immediata del dia a dia en el centre. Però també comptem amb la web de centre que ens pot servir no solament com … Llegir més…

Claustre /Equip Docent

Si volem promoure l’ús de les TIC en el centre, és imprescindible la tasca d’assessorament continuat al claustre. La integració de les TIC passa per un procés d’acceptació i, en aquest sentit, les reticències produeixen efectes contraris a aquest procés. La integració de les TIC a nivell curricular no ve donada de manera exclusiva per introduir continguts específics de manera transversal en … Llegir més…

Persona Coordinadora de Formació

La relació entre la Persona Coordinadora de Formació i la Persona Coordinadora TIC ha de ser fluida i de treball conjunt sempre que siga necessari. Per descomptat, no totes les necessitats formatives del claustre estaran relacionades amb l’ús de les TIC però quan siga així, la coordinació entre totes dues persones ha de ser eficient. Així, la col·laboració en el diagnòstic de … Llegir més…

Equip directiu

L’equip directiu i el seu projecte de centre tenen un paper rellevant en el procés d’integració de les TIC. Un equip directiu amb un lideratge clar, amb un compromís ferm, immers en projectes innovadors i noves iniciatives, dinàmic i conscienciat dels avantatges del bon ús de les TIC és del tot necessari perquè aquesta integració siga exitosa. Aquesta realitat fa imprescindible la … Llegir més…

Assessorament TIC

Una de les tasques més necessària de la Persona Coordinadora TIC és la de coordinar, valga la redundància, i assessorar. Col·laborar, assessorar i liderar els projectes i actuacions que es duen a terme en el centre, requereix coneixement de l’estat de la qüestió, capacitat de treballar en grup, de dinamització i, també d’empatia. En aquest apartat, s’exemplifiquen possibles actuacions per a desenvolupar … Llegir més…

Dinamització de plataformes

Sabut és, que en la xarxa es poden trobar multitud d’aplicacions i eines que faciliten i/o milloren el nostre treball diari (tant docent com administratiu). No obstant això, com a responsables de la coordinació TIC del centre hem de tractar d’assessorar no solament en les eines existents segons les necessitats del centre o el docent, sinó també en les seues possibilitats i … Llegir més…

Dinamització d’espais

Fins fa pocs anys, els espais habilitats dels centres on podíem desenvolupar i implementar tasques i processos formatius amb l’ús de les TIC eren molt concrets. Fonamentalment, eren: Sala del professorat Aula d’informàtica Biblioteca En quan a la Sala del professorat, dos serien les tasques més importants: Afavorir el coneixement per part del professorat de les principals ferramentes de treball a les … Llegir més…

Dinamització del centre

Una de les funcions més importants de la nostra tasca en la coordinació TIC és la dinamització del centre en l’ús de les TIC. Per dinamització entenem el fet d’assumir un rol d’assessorament, suport i difusió en la implementació d’eines, recursos i processos digitals en tots els nivells i àmbits del centre. Aquesta tasca no hauria de recaure de manera aïllada o … Llegir més…