Aneu a la barra d'eines

Índex Tema 1

1. La coordinació TIC a Conselleria 2. La coordinació TIC als centres 2.1. Normativa 2.2. Designació 3. Funcions 3.1. Dinamització 3.2. Assessorament 3.3. Inventari TIC 3.4. Gestió d’incidències 4. Formació 5. Comunicació amb #CvTIC  

Normativa que regula el càrrec de Coordinació TIC

Des de la seua creació en el curs 2008-2009, la figura de la Persona Coordinadora TIC en els centres públics està regulada per les successives Resolucions d’Inici de Curs que es publiquen, any rere any i sempre abans que comence el nou curs acadèmic, generalment en el mes de juliol. Actualment no s’ha publicat cap normativa de rang superior que definisca aquesta … Llegir més…

Introducció

Dues són les qüestions fonamentals que es planteja la Persona Coordinadora TIC la primera vegada que accedeix al càrrec: Quines són les meues funcions? Quina relació i comunicació, amb el centre i amb l’administració, he de mantindre per aconseguir que la meua tasca siga eficient? Conéixer al detall les funcions de la coordinació TIC del centre ens ajudarà a organitzar i planificar … Llegir més…

Formació específica per a la Coordinació TIC

Abans d’iniciar el curs acadèmic, la Conselleria d’Educació publica al DOGV la resolució que regula el Pla Anual de Formació (PAF) del professorat d’àmbit no universitari. Dins d’aquest PAF, s’estableixen els objectius i les línies estratègiques de la formació permanent del professorat amb caràcter anual en tota la Comunitat Valenciana. De tot aquest desenvolupament s’encarrega la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional i … Llegir més…

La Coordinació TIC als centres educatius

Tot seguit, dedicarem una secció a la normativa que regula la figura de la Persona Coordinadora TIC als centres educatius i, per altra banda, com es realitza aquesta designació per part de la direcció del centre.

Canals de comunicació de la Comunitat TIC (CvTIC)

És primordial i necessari establir una comunicació fluïda entre els centres educatius i l’administració a través de la Coordinació TIC. Aqueixa comunicació es duu a terme per diversos canals. A saber: Correu electrònic. Cada centre disposa d’un compte de correu per a la coordicación TIC del format [codicentre]tic@gva.es  Per exemple, un centre amb el codi 12345678, té el correu corporatiu per a la coordinació … Llegir més…

Gestió d’incidències

De manera col·loqual acostumem a dir que, quan parlem de tecnologia: “si alguna cosa pot fallar, acabarà fallant”. I en un entorn cada vegada més tecnològic i amb un volum creixent d’equipament als nostres centres, les fallides es multipliquen. Per a facilitar la resolució de totes aquestes incidències, a la Comunitat Valenciana disposem d’un “punt d’atenció únic”, atés pel Suport i Assistència Informàtica (SAI). El … Llegir més…

Administració: Inventari TIC

Disposar d’un inventari TIC actualitzat és imprescindible per moltes raons. En primer lloc, la Generalitat Valenciana, com totes les administracions públiques, està obligada a mantindre un inventari de béns, incloent l’equipament i les llicències de programari existent en els centres dels quals és titular. No obstant això, la correcta actualització d’aquesta informació és molt més important per altres motius: La velocitat de la connexió … Llegir més…

Assessorament

Si existeix la figura del gestor d’inventari i incidències i del dinamitzador, és molt possible que aquesta figura es convertisca a més en la referència TIC del claustre, apareixent a més de les anteriors una funció de suport, entesa com a assessorament i ajuda a altres membres de la comunitat educativa en eines, recursos, inquietuds, etc. La persona encarregada de la coordinació … Llegir més…

Dinamització

La dinamització és, potser, la més important de les funcions que ha d’assumir la coordinació TIC d’un centre però alhora és una de les més complexes i possiblement la més oblidada, quasi sempre per falta de temps. En un àmbit com l’educatiu en el qual hi ha poques “certeses” absolutes i empíriques sobre allò que funciona i allò altre que no funciona, … Llegir més…