Curs LliureX. Materials i videotutorials

Des de l’1 de febrer i fins al 28 de març està realitzant-se la primera edició del curs LLiureX 19 per a la tasca docent, oferit per l’àmbit TIC de la SDGFP. Els continguts d’aquest curs contenen material sobre l’ús del sistema i sobre l’ús d’algunes ferramentes que estan integrades dins del sistema. Sistema operatiu que la Conselleria, mitjançant l’equip de desenvolupadors que … Llegir més…

Renovada la Wiki de LliureX

Article escrit per l’equip de tècnics de LliureX. La wiki de LliureX és el repositori principal de documentació de LliureX. Amb el pas del temps el volum d’articles i fitxers ha anat creixent exponencialment fins al punt de fer poc funcional la navegació entre el contingut disponible. Així doncs, i en previsió que aquesta informació no deixarà d’augmentar, es decideix abordar l’estructuració … Llegir més…

Suport i manteniment de LliureX

L’equip LliureX ha actualitzat la informació referent al suport i manteniment de les diferents versions del sistema operatiu i fa especial èmfasi en la importància d’instal·lar i utilitzar les versions més actuals ja que aquest suport i manteniment, que inclou millores de prestacions i seguretat del sistema, arribarà fins a la versió actual i la immediatament anterior. Pots llegir l’entrada completa en … Llegir més…

Jitsi al LliureX Store

Jitsi meet forma part del conjunt d’aplicacions que estan disponibles al LliureX Store per als usuaris de LliureX 19. Aquesta eina de videoconferència de codi obert pot ser utilitzada pels centres educatius per a ús intern. Per posar algun exemple, quan el o la docent especialista no entra directament a una aula concreta i, aleshores, pot intervenir a través d’aquest mitjà i … Llegir més…

Càmeres web compatibles amb Lliurex

Des de la unitat d’equipament del SICE ( servei d’informàtica per als centres educatius ) i de l’equip de LliureX, ens fan arribar un llistat que ens podrà ser molt útil als centres ara que ha augmentat l’ús de les sales de videoconferència (Jitsi, Webex…) i es reben peticions per gravar les classes per part del professorat. Es tracta d’un llistat de … Llegir més…

Enviament de correu personalitzat a grups de remitents amb Thunderbird.

En el següent article veurem com realitzar un enviament personalitzat a un grup de persones amb el gestor de correu Thunderbird. Aquesta opció és molt útil en un centre educatiu, ja que podem crear llistats d’alumnes o de mares/pares i enviar correus personalitzats a diferents agrupaments (per aules, tutories, especialitats, cicles, etc.).

INSTAL·LAR L’EXTENSIÓ MAIL MERGE

El primer que necessitem és instal·lar l’extensió Mail Merge que ens permetrà realitzar l’enviament conjunt de correus. Per a això accedim al menú Eines de correu Thunberbird. Una vegada obert el menú Eines es desplegarà un submenú en el qual haurem de seleccionar l’opció Complements. Seguidament s’obrirà una pestanya per a administrar els complements. Per a instal·lar Mail Merge, accedim al quadre de cerca, escrivim el nom del complement, que en el nostre cas és mail merge, i pressionem la tecla Enter. Després de pressionar Enter es realitzarà la cerca de l’extensió. Una vegada oposada, pressionem el botó Agregar a Thunderbird i l’extensió s’instal·larà. Una vegada instal·lada l’extensió, tanquem Thunderbird i ho tornem a obrir.

Una vegada tenim tot el programari necessari disponible, ja podem començar a redactar el nostre correu.

ELABORAR LA PLANTILLA

Imaginem que volem enviar un correu a cadascuna de les famílies de la tutoria de Segon C. Per a convocar la reunió comencem a redactar el correu amb la particularitat que les parts a personalitzar les haurem d’escriure entre claudàtors. Així a tall d’exemple si en l’assumpte del correu volem posar:

Reunió Segon C pares de l’alumne Cristina Pérez

La part a personalitzar és el nom de l’alumne. Per tant nosaltres haurem de substituir Cristina Pérez per una referència qualsevol entre claudàtors tal com es mostra a continuació:

Reunió Segon C pares de l’alumne {{alumnado}}

Els camps a personalitzar poden ser els següents (vegeu imatge a continuació):

A: El camp A: situat baix de la part on posem la nostra adreça d’email, òbviament serà variable, ja que cada mail que enviem anirà dirigit a una adreça d’email diferent. Allí posarem la referència {{mail}}
Assumpte: Com hem comentat abans, el camp Assumpte: és variable perquè en cadascun dels correus que enviem, aquesta part serà diferent. Ací posarem la referència {{alumnado}}
Text del cos: Si ho desitgem, també es poden posar referències entre claudàtors i personalitzar el cos del missatge, per exemple, afegint també el nom l’alumnat amb {{alumnado}}

Una vegada completada la redacció l’hem de guardar com a plantilla. Per a això accedim al menú Fitxer. Una vegada hàgem accedit al menú es desplegarà un submenú en el qual haurem de seleccionar l’opció Anomena i guarda. Finalment apareixerà un altre menú desplegable en el qual seleccionarem Plantilla. O seleccionar l’opció que apareix a la següent imatge:

PREPARAR UN LLISTAT PER A l’ENVIAMENT DELS CORREUS

Una vegada tenim preparada i guardada la plantilla, ja podem començar a preparar el llistat que ens servirà per a enviar els correus. Utilitzarem per a això el full de càlcul de LibreOffice.

Una vegada obert el full de càlcul, tal com es pot veure en la captura de pantalla, en la primera fila de cadascuna de les columnes hem d’escriure el nom dels camps que volem modificar, els quals, si mirem en l’apartat anterior, veurem que són mailalumnado:

Seguidament, hem d’emplenar les files de cadascun dels camps a personalitzar. Així per tant:

En la columna A, que conté el camp mail, anirem posant la totalitat d’adreces de correu a les quals volem enviar.

En la columna B, que conté el camp alumnado, haurem de posar el nom de l’alumnat al qual va dirigit el correu.

Una vegada acabada la base de dades ja la podem guardar en format .csv. Per a això accedim al menú Arxiu. En desplegar-se el submenú seleccionem l’opció Anomena i desa. En la finestra Desa hem de seleccionar el format en el qual volem guardar l’arxiu, el format .csv.

Una vegada seleccionat el format tan sols hem de posar un nom al nostre arxiu, seleccionar la ubicació on el volem guardar i finalment pressionar el botó Desa.

Una vegada hàgem pressionat damunt del botó Desa ens apareixerà una altra finestra:

En aquesta finestra haurem de seleccionar el tipus de codificació del nostre arxiu així com els delimitadors de camp i de text junt amb altres opcions de configuració. Una vegada seleccionades les opcions pertinents tan sols falta pressionar el botó D’acord. Després de pressionar el botó D’acord es generarà el nostre arxiu .csv que conté tota la informació necessària per a realitzar l’enviament massiu de mails.

ENVIAR ELS CORREUS

Una vegada realitzats la totalitat dels passos tan sols ens falta enviar els correus. Per a enviar els missatges obrim el gestor de correu Thunberbird i recuperarem la plantilla que generem per a enviar el mail. Per a això, ens n’anem a la carpeta Plantilles, busquem la nostra plantilla i fem doble clic damunt d’ella perquè s’òbriga.

Una vegada oberta la plantilla, obrim el menú Arxiu i executem l’opció Mail Merge. Seguidament apareixerà la següent finestra:

En aquesta finestra és on haurem d’indicar a MailMerge, quin és el fitxer .csv que hem emplenat anteriorment, i a més podrem programar l’enviament dels nostres emails. En cadascun dels diferents camps d’aquesta finestra podem seleccionar les següents opcions:

Camp Source: En aquest camp haurem de seleccionar l’opció CSV, ja que la informació per a personalitzar els emails està continguda en un arxiu .csv.

Camp Deliver Mode: En aquest camp hem de considerar 3 opcions. Send NowSend Later i Send as a draft.

L’opció Send Now ens permet enviar de manera immediata un correu cada poc temps (indicant per quin número de client de la base de dades volem començar i per quin número volem acabar).

Amb l’opció Send Later es guarda en la safata d’eixida un missatge per cada registre en la base de dades. Aquesta operació tarda poc temps en fer-se. Una vegada que la safata d’eixida continga tots els emails, i una vegada hàgem comprovat que els mails es visualitzen correctament, ens n’hem d’anar al menú Fitxer i una vegada dins del menú hem de seleccionar l’opció Envia els missatges per enviar (també fent clic secundari en la safata d’eixida). Una vegada seleccionada l’opció s’enviaren la totalitat de correus als seus destinataris.

L’opció Send as a Draft: Permet programar enviaments a una hora determinada i amb una periodicitat determinada. Una vegada enviat el correu els missatges quedaran en la carpeta esborranys esperant que arribe l’hora de l’enviament que hem determinat.

Camp Format: En aquest camp podem triar entre les opcions Plain TextHTML o Both. Si triem l’opció Plain text, els nostres emails s’enviaren en text pla i per tant no es podran mostrar les imatges incrustades o enllaçades en ell. Si triem l’opció HTML, el mail s’enviarà en format HTML i llavors el personal que reba el missatge sí que podrà veure les imatges incrustades i la resta de contingut formatat amb codi html (com ara les negretes, les cursives o els enllaços).

Camp Attachment: En un enviament de mails massiu, o tramesa múltiple, no és molt aconsellable incloure arxius adjunts, ja que el que ens interessa són mails lleugers per a no saturar el servidor i perquè no ens consideren spammers. No obstant això en aquest camp si volem podem afegir l’adreça de l’arxiu que volem adjuntar en el mail. D’aquesta manera tots els mails enviats contindran un arxiu adjunt. Si aquesta forma no ens agrada, podem afegir l’arxiu que volem enviar directament en la plantilla que hem preparat.

Camp File: En aquest camp hem d’indicar la ruta del nostre fitxer .csv. Haurem de clicar l’opció Browse. En clicar apareixerà el navegador d’arxius. En el navegador d’arxius busquem i seleccionem l’arxiu correcte.

Camp Character set: En aquest camp i els dos següents hem d’indicar la mateixa informacio que hem utilitzat per a codificar el fitxer .csv. Com el fitxer csv hem codificat en format Unicoide (UTF-8), en aquest camp també haurem d’indicar que la codificació és del tipus UTF-8. Si la base de dades la codifiquem en format Windows-1252, en aquest apartat haurem de seleccionar l’opció Windows-1252.

Camp Field Delimeter: En el fitxer .csv definim que el camp delimitador era una coma (,). Per tant en aquesta camp haurem de seleccionar , com a camp delimitador.

Camp Text Delimeter: En el fitxer .csv definim que el text delimitador eren dues cometes (). Per tant en aquesta camp haurem de seleccionar  com a text delimitador.

Camp Start: En aquest camp hem d’indicar el número de fila de la nostra base de dades per la qual volem que el nostre client de correu electrònic comence a enviar els mails.

Camp Stop: En aquest camp hem d’indicar el número de fila de la nostra base de dades per la qual volem que el nostre client de correu electrònic acabe d’enviar els mails.

Camp Pause: En aquest camp hem d’indicar cada quants segons volem que s’envie un email. Aquest camp és útil ja que si enviem molts mails en un període de temps talle, és possible que el nostre compte de correu puga ser considerada spam.

Camp At (només actiu quan seleccionem l’opció Send as a Draft): En aquest camp podem indicar l’hora i el dia en què volem que s’envie el mailing.

Camp Recur (només actiu quan seleccionem l’opció Send as a Draft): En aquest camp podem seleccionar les opcions DailyWeeklyMonthly i Yearly. D’aquesta manera podem indicar la periodicitat amb què volem que es repetisca l’enviament del mailing.

Camp Every (només actiu quan seleccionem l’opció Send as a Draft): En aquest camp hem d’indicar cada quants dies, setmanes, mesos o anys volem que es repetisca el mailing.


I ja ho tenim! Ací una captura amb l’opció per defecte, Send Later que envia els correus a la Safata d’eixida on podem comprovar que els nostres correus estan llestos per a ser enviats (botó dret enviar).

 

Esperem que aquest article haja sigut de la vostra utilitat i que vos facilite la tasca diària al vostre centre educatiu.

Llegir més…Enviament de correu personalitzat a grups de remitents amb Thunderbird.

Llançada l’actualització de LliureX amb importants novetats

En l’últim Butlletí CvTIC vam informar, a través d’aquest article, d’importants novetats que incorpora la distribució educativa Lliurex 19 del Servei d’Informàtica per als Centres Educatius (SICE). Avui volem informar que ja està llançada l’actualització per part de l’equip Lliurex, amb totes les millores que vam comentar i alguna sorpresa més. El portal de Lliurex ha acompanyat el llançament d’una notícia en … Llegir més…

Novetats de LLiurex per al curs 20/21

El 30 d’abril de 2020 es va realitzar la VII jornada sobre la innovació educativa amb la utilització de les TIC “UJIlliurex 2020” amb un programa molt variat que és convenient que reviseu i mireu amb tranquil·litat, on els i les ponents mitjançant videoconferència exposaren els diferents projectes en què han estat treballant. Us resumim els aspectes tractats que fan referència a LLiurex en els diferents vídeos:

En aquest vídeo es publiquen les novetats més importants que es desenvoluparan a la nova versió de lliurex; entre elles PRINTA una eina  per a la gestió de les impressores on es poden configurar moltíssimes opcions per a maximitzar-ne la utilització; CLOUDBOOK, una eina molt potent per a la creació d’activitats interactives que combina fitxers de tot tipus i genera pàgines que es poden utilitzar i integrar a diversos lloc web; KMIXTEST un generador de preguntes tipus test que facilita la creació de proves escrites o LLIUWIN que  permet arrancar lliurex des de dins d’un SO de Windows. Si ets docent, cal que li faces una ullada al vídeo perquè les possibilitats que s’ofereixen van a facilitar-te en gran manera la teua tasca.

 

Eduardo Millan, professor d’informàtica de l’IES Bocairent ens explica detalladament com implementar un model de centre basat en el programari LLiurex; des de les connexions d’un servidor de centre fins a la xarxa Wi-Fi passant pels serveis d’impressió utilitzant les eines que ens ofereix aquest SO. Aprofita també per a fer un xicotet recorregut per les diferents versions que han anat eixint. Coneixeràs eines com FREERADIUS, SHUTDOWNER, LLIUREXBACKUP… Tota una experiència si tens temps i el suport desinteressat de tota una comunitat LLiurex darrere.

Enrique Medina, desenvolupador de LLiurex ens explica diferents entorns d’escriptori, com han anat evolucionant i quines són les seues característiques fonamentals:

KDE, GNOME com a fonamentals i els seus derivats; una bona manera de triar el que més ens facilite la feina

Vídeo de Baltasar Ortega (@baltolkien) en què es mostren els milers de secrets de configuració que s’amaguen darrere de l’escriptori Plasma, que et permet personalitzar fins al mil·límetre el que vols veure a la teua pantalla inicial de LLiurex. Molt recomanable per a usuaris de qualsevol nivell.

 

 

Llegir més…Novetats de LLiurex per al curs 20/21

Aplicacions educatives per a la dinamització de l’ús de Lliurex.

Aplicacions educatives per a la dinamització de l’ús de Lliurex. Moltes vegades quan anem al centre educatiu, ens trobem amb aquest sistema operatiu, gran desconegut en molts casos,  i amb la feina del dia a dia, ens trobem incapaços d’investigar i conéixer tots els programes de què disposa, quines facilitats ens ofereix a la nostra pràctica docent. Intentarem donar algunes pinzellades i … Llegir més…

Nous tutorials sobre l’ús de Thunderbird

Seguint en la línia d’ampliar la informació respecte a eines útils per al nostre dia a dia docent hem afegit a la pàgina d’eines corporatives “correu gva” dos tutorials en PDF de l’eina Thunderbird, el gestor de correu lliure i multiplataforma que podeu personalitzar i configurar com millor desitgeu.

En el primer PDF ens explica com configurar diversos correus, unificar-los i eliminar-los.

En el segon, ens explica la creació de llistes de correu, per a poder enviar missatges a diferents grups creats.

Pots consultar els PDF i la pàgina de de programari client:Thunderbird punxant en el següent enllaç.

 

Llegir més…Nous tutorials sobre l’ús de Thunderbird