Aneu a la barra d'eines

DelegaTIC: revisió i actualització

A data 21 de setembre de 2020, es va procedir a revisar i actualitzar el catàleg, l’equipament i els productes TIC que els centres educatius públics poden adquirir a l’empara de a l’empara de la Resolució de 23 d’octubre de 2018, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris … Llegir més…

OVICE: detecció de necessitats de dispositius amb connexió a Internet per a l’alumnat

S’ha obert a través d’OVICE el tràmit per a la detecció de necessitats per a reduir l’escletxa digital de l’alumnat quant a eines i connectivitat i per a poder atendre-les, fent arribar els dispositius a l’alumnat durant el període acadèmic del pròxim curs.

  • Tràmit obert des de dilluns 6 de juliol fins al divendres 17 de juliol de 2020
  • Alumnat destinatari: 5é i 6é de primària, ESO, Batxillerat, FP Bàsica, CFGM, CFGS i FPA

Més informació en la carta enviada als centres i signada digitalment en aquest URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKUMJ85S-FXMHXPF5-G81FYZKR

Llegir més…

Publicat el plec del projecte “Escuelas Connectadas”

S’ha publicat, en la plataforma de contractacions del sector públic (contrataciondelestado.es), la licitació amb núm. d’expedient  040/20-SP, per al subministrament d’una solució de xarxes internes sense fils per al projecte “Escuelas Conectadas” a la Comunitat Valenciana, amb un pressupost base de la licitació de 7.260.661,16 Euros. Entre la informació que es pot consultar està el document de plecs, el qual conté el plec de prescripcions tècniques amb un annex que inclou el llistat de centres educatius als quals afecta la licitació. Consultant el llistat es pot comprovar que la tipologia de centres que conté són CEIP, CRA i CEE.

Llegir més…

Nova secció al web del Pla Mulan: tauletes i portàtils

El web del Pla MULAN incorpora una nova secció dedicada específicament a les tauletes i als portàtils que s’han anat distribuint fins arribar als diferents usuaris dels centres educatius en les últimes setmanes. En aquesta secció trobareu informació de les característiques tècniques dels dispositius i, a continuació, uns recursos d’ajuda del propi fabricant de les tauletes així com, per si voleu fer qualsevol consulta, … Llegir més…