Catàleg formació Àmbit TIC 2019-20. CEFIRE àmbit TIC

Des de l’àmbit de formació TIC de la Subdirecció General del Professorat s'ha preparat, planificat i confeccionat una formació bàsica TIC amb una oferta variada i un nombre de places significatiu per al curs vinent 2019/2020. Amb aquesta formació TIC es pretén ampliar i millorar la competència digital del nostre professorat. La formació presentada és de modalitat a distància o semipresencial, i es llança per a docents de tota la Comunitat Valenciana de manera estructurada i seqüenciada.

D’altra banda, aquestes formacions desenvolupen les línies estratègiques planificades a l’àmbit per les assessories TIC dels CEFIRE, amb coordinació amb altres àmbits de formació (Inclusiva, Infantil, Científic i Artisticoexpressiu) i amb la DGTIC SICE (Servei d'Informàtica per a Centres Educatius).

L'oferta bàsica de formació TIC planificada per trimestres per al curs 2019/2020 és la següent:

 • Pensament computacional a l'aula amb Scratch: segon i tercer trimestre.
 • Portal.EDU: allotjament de l'espai web de centre i blog docent: primer, segon i tercer trimestre.
 • Multimèdia: primer i tercer trimestre.
 • Ciberconvivència i ús responsable d'Internet: segon i tercer trimestre.
 • Robòtica educativa: segon trimestre.
 • Kit d'administració docent de centre i d'aula: segon i tercer trimestre.
 • Gestors de cursos en línia: Aules inicial: primer i segon trimestre.
 • Gestors de cursos en línia: Aules mitjà: segon i tercer trimestre.
 • Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l'aula: primer trimestre.
 • Gestió de centre: ITACA, tercer trimestre.
 • Jornada TIC i educació: tercer trimestre.

Consulta el catàleg complet en aquesta pàgina o consulta tota l'oferta formativa en TIC (incloent-hi catàleg i oferta específica) aquesta altra pàgina. La inscripció en les formacions del primer trimestre estarà disponible a mitjans de juliol; la del segon, a mitjans d’octubre; i, la del tercer, a finals de gener.

 

catalegTIC1920