Aneu a la barra d'eines

OVIDOC bàsic

La plataforma OVIDOC s’ha actualitzat (s’està actualitzant de forma continuada) per adequar-se a una major oferta de serveis per als/a les docents. Entre els canvis realitzats, s’ha produït una substancial millora en la visualització de la plataforma, tal i com es pot comprovar en la següent imatge. A la pantalla anterior apareixen icones que representen diferents accessos a determinats serveis en funció … Llegir més…

Criteris i recomanacions de la Delegació de Protecció de Dades GVA per als centres educatius

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exercix les funcions d’informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals. El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerceixen les seues funcions amb total independència, prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament … Llegir més…

Com augmentar la capacitat del correu corporatiu.

El correu corporatiu de Conselleria (@gva.es) té una capacitat d’inici de 100/500 MB. Sol ser habitual que s’arribe a ocupar la quota assignada ràpidament i això suposa que es rebutgen els correus que intenten entrar en la safata d’entrada. Per poder solventar-ho hi ha tres possibilitats: Usar un client de correu (per exemple Thunderbird) i que s’emmagatzemen els correus en un dispositiu … Llegir més…

Edumarketing

En els centres educatius fem moltes coses bé i és interessant que es coneguen per a poder ser valorades. Per això cada vegada més, les institucions s’adonen de la necessitat d’elaborar estratègies per a aconseguir més alumnes i fidelitzar els que estan o ja han cursat algun tipus de formació. Què entenem per màrqueting educatiu? El Màrqueting educatiu engloba totes les eines … Llegir més…

Blogs o Bitàcoles

En un blog poden crear-se entorns i situacions d’aprenentatge molt interessants: poden oferir-se materials i propostes de treball, poden proporcionar-se orientacions per a l’estudi, pot crear-se un espai de reflexió i suport per a la tutoria d’un grup, etc. Un blog pot convertir-se també en el quadern de classe d’un alumne, en un diari en el qual realitzar la memòria d’un projecte … Llegir més…

Plataformes educatives o aules virtual

La instal·lació i ús d’un CMS per a gestionar la pàgina web del centre suposa un avanç important i un increment substancial en les seues prestacions. Però no serà estrany que a mesura que anem incorporant noves funcionalitats ens plantejarem altres possibilitats: Podem crear una zona reservada al professorat en la qual puguem publicar i compartir informació i documents en un context … Llegir més…

Pàgines web dels centres educatius

La primera experiència que molts centres han tingut en l’ús de les eines en la web ha sigut l’elaboració de la seua pàgina web oficial a fi de tindre presència en Internet, donar a conéixer la seua oferta educativa i de serveis i mantindre informada a la comunitat escolar i al públic en general sobre el que en el centre esdevé. Són … Llegir més…

Eines web per a la dinamització

Actualment, són pocs els centres educatius que no utilitzen Internet com a via de difusió i informació pública o com a recurs de suport a la seua labor docent. Són molts els centres escolars que han adoptat com a primera iniciativa per a obrir-se un buit en la xarxa l’elaboració de pàgines web amb propòsits informatius. Encara que són bastants menys els … Llegir més…

Tractament de dades en centres educatius.Conceptes bàsics.

Què és una dada de caràcter personal? Una dada de caràcter personal és qualsevol informació alfanumèrica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables. Encara que no estiga associada a una identitat, és una dada de caràcter personal si a través d’aquesta informació es pot identificar o individualitzar dins d’un col·lectiu a una persona sense … Llegir més…