Aneu a la barra d'eines

Aules en xifres

Un dels avantatges de disposar d'un sistema centralitzat d'aules virtuals és la possibilitat d'obtindre en temps real dades dels hàbits de treball i estudi a la Comunitat Valenciana. Així que ens hem posat a la feina i hem obtingut i analitzat els accessos realitzats a Aules entre l'1 de setembre i l'1 de desembre de 2019. Es tracta del període de llançament “extraoficial” del projecte, en el qual s'ha obert de manera massiva a la comunitat educativa no universitària, i en el qual encara no s'han incorporat l'accions formatives oferides per Formació del Professorat (CEFIRE).

En aquests tres primers mesos d'Aules, s'han identificat (han fet “login”) en la plataforma un total de 127.768 usuaris, 13.130 docents i 114.638 alumnes. Analitzant les dades per dates i per hores, una de les primeres conclusions és que la comunitat educativa mai descansa. Segur que més d'un ha hagut de sentir comentaris sobre l'extenses que són les vacances docents mentre pensava en les llargues de vesprades de diumenge corregint o preparant anotacions. Doncs bé, ara es pot afirmar amb dades objectives que els docents sí que treballen fora de l'horari assignat en el centre: en dates tan assenyalades com el 9 d'octubre 2.214 docents estaven treballant en Aules; 1.341 l'1 de novembre; o 2.739 el diumenge 24 de novembre. En els últims diumenges de la sèrie analitzada, no ha baixat de 2.500 el nombre de docents que han accedit, la qual cosa suposa quasi un 19% del total del professorat usuari d'Aules.

Però l'alumnat tampoc té horari ni coneix de festius: en els dos últims mesos, el nombre diari d'usuaris es manté entre els 50 i 65 mil en dies laborables, al voltant de 20.000 els dissabtes i 30.000 els diumenges.

Pel que respecta a les franges horàries, un 61.58% de connexions es realitza en l'horari lectiu tradicional, de 8 del matí a 5 de la vesprada. I de nou cal destacar que entre les 21.00 i les 8.00 trobem un 11.30% dels accessos del personal docent, aconseguint aqueix percentatge el 13.62% en el cas de l'alumnat.

Podeu descarregar el full de càlcul amb les dades ací. Però no tot són accessos, també cal esmentar el suport a la comunitat educativa: durant el període d'estudi (1 de setembre a 1 de desembre de 2019), s'han generat i atés un total de 705 incidències i peticions a través del gestor de tiquets del SAI.

Respecte al nombre d'aules virtuals, Aules alberga un total de 34.268: 7.596 corresponen a FP semipresencial, 22.715 han sigut creades de manera autònoma des de 612 centres educatius diferents, 1.032 d'elles destinades a claustres i departaments. I, finalment, s'han creat 2.609 aules virtuals per a pràctiques del personal docent.

I dins d'aqueixes aules virtuals, ens trobem amb els mòduls d'activitat que cada docent ha anat creant. Els preferits continuen sent etiquetes (dins dels cursos s'han creat 124.205), tasques (174.127), fòrums (64.243), arxius (285.379), URLs (160.169) i qüestionari (33.861). Però també s'estan utilitzant mòduls destinats al treball col·laboratiu (1.548 glossaris i 766 wikis) i a l'avaluació entre parells (380 tallers).

I si de xifres parlem, també és necessari parlar de qüestions econòmiques. Com a costos directes, es troba el sou d'un assessor tècnic docent (funcionari de la Generalitat) al capdavant del projecte, a més de determinats desenvolupaments contractats externament i l'import dels quals ascendeix fins al moment a 29.830,08 euros (més IVA).

Els costos indirectes són més difícils de quantificar, i inclouen cinc servidors virtuals administrats pel servei de Sistemes i Producció de la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i per descomptat el suport de la Coordinació TIC en tasques de difusió i suport a la comunitat educativa.

 

Vegeu també