Aules: cicle de vida dels cursos

Les aules virtuals (o cursos segons la terminologia de Moodle) poden ser usades de diferents maneres, amb diferents propòsits i amb diferents tipus d’usuaris. Aules les tracta de diferents maneres, i atorga diferents permisos als usuaris segons els diferents usos:

  • Aules de pràctiques i preparació

  • Aules virtuals de coordinació docent

  • Aules virtuals amb alumnat

Són aquestes últimes, les Aules virtuals amb alumnat les que utilitzem per a la tasca docent i, per tant, és molt important tenir present el seu tractament al llarg del temps. Cal conéixer, doncs, a més de les seues principals característiques, quin serà el seu cicle de vida.

Es tracta d’aules virtuals en les quals hi ha alumnat matriculat. Qualsevol docent destinat en un centre educatiu pot crear una d’aquestes aules, i inscriure-hi qualsevol alumne o alumna del seu centre, encara que pertanguen a grups diferents.
A aquesta mena d’aules virtuals té accés automàtic la direcció del centre, així com les persones en les quals es decidisca delegar l’administració dels espais en Aules.

Cadascuna d’aquestes aules virtuals està lligada a un centre, a un curs acadèmic i té un cicle de vida predeterminat:

  • Abans de l’inici d’un nou curs escolar, es restringirà l’accés a l’alumnat, de manera que únicament tinga visible els continguts que està cursant en cada moment.
  • El contingut continuarà disponible per als usuaris amb el rol de professor, per a la direcció del centre i per als possibles administradors delegats fins a, almenys, el 31 de gener de l’any següent, per a consultar, recuperar continguts, o per a fer front a possibles reclamacions.
  • Una vegada arribat el 31 de gener, s’eliminaran de manera definitiva els continguts d’aquestes aules virtuals.

Les aules virtuals destinades a la Formació Professional Semipresencial són tractades de la mateixa manera, amb l’única excepció que la seua creació i la matriculació de professorat i alumnat és automàtica.

Recordeu fer còpies de seguretat de les aules virtuals que considereu, una vegada hem finalitzat el curs acadèmic, per poder-los importar i restaurar sempre que ho necessiteu en cursos posteriors.

Els altres dos tipus d’aules virtuals (pràctiques i coordinació docent) tenen cicles de vida diferents i estan explicades en aquest article de la Wiki d’Aules.

Aquest article va ser publicat per primera vegada en el butlletí CvTIC núm 23 . Podeu explorar més butlletins en Aquesta pàgina