Creació d’una aula virtual per a la gestió d’un centre educatiu / Coordinació TIC

Al següent apartat, us proposem emprar un aula virtual per a la dinamització de la Coordinació TIC.

El plantejament és el mateix que per a la creació de qualsevol altra aula/curs. El mateix ocorre amb els elements que anirem creant (wikis, carpeta de documents, fòrum...)

Hem realitzat aquest exemple amb una proposta, però cadascuna de les seccions i/o recursos es poden adaptar i modificar segons les necessitats del vostre centre.

Us deixem una captura del que seria el aula de "Coordinació TIC" totalment acabada.

Una vegada creada l'aula i matriculat tot el professorat del centre, podríem dividir el curs en 4 seccions: general, manuals i documents interessants, vídeos i recursos.

A) Secció general.

  • Fòrum d'avisos i notícies, per a poder tindre un sistema de comunicació directa i interlocució amb tots els membres del claustre (cadascun dels missatge que s'escriga arribaran a cadascun dels membres del curs, al correu electrònic que tinga assignat, quedaran recollits i podran generar converses en diferents fils).
  • Qüestionari, per a poder recollir informació del professorat sobre possibles incidències en l'equipament  del centre (podrem recollir informació necessària per a gestionar posteriorment la incidència com el número de sèrie).
  • Enquesta, per a conéixer quines millores, propostes o eines TIC necessita el centre.
  • Wiki, per a millorar de manera col·laborativa els nostres coneixements sobre les TIC del centre.

B) Secció manuals i documents interessants

En aquesta secció podem emmagatzemar diferents tipus de fitxers, organitzats per carpetes, amb manuals d'ús, bones pràctiques, tutorials...

C) Secció amb enllaços (links) de vídeos o videotutorials

Una secció amb recursos. Podríem afegir recursos per a la PDI, pantalles Clevertouch, Jocs, o adaptar-ho a les característiques del nostre centre.

Una altra funcionalitat que podria aparéixer en aquesta aula creada per a la gestió de la coordinació TIC és la d'un sistema de tiquets per a les incidències de centres. Actualment s'està treballant a incorporar aquesta funcionalitat a Aules perquè estiga a la disposició de tots els centres.

Vegeu també