Aneu a la barra d'eines

Augment de les sales Webex als centres. Cas pràctic

Durant el curs 2020/2021 els centres educatius han vist augmentades les sales Webex per a fer videoconferències que tenien respecte del curs passat. Perquè es puguen fer servir, les sales disponibles aquest curs cal activar-les totes. Els centres han rebut, durant els mesos d’agost i setembre, els missatges de correu electrònic necessaris per a activar les sales. En el cas dels centres d’Infantil i Primària, hi ha a disposició del centre una sala per cada grup classe assignat al centre en la plataforma de gestió ÍTACA. Us posem un cas pràctic per tal de mostrar la diferència entre el curs passat i aquest:

Imagineu un CEIP xicotet (dels que se sol dir “d’una línia”) amb codi de centre 12345678 (atenció, aquest és un codi de centre fictici) que té un grup per cada nivell i, en ÍTACA, els codis de tots els grups que té són:

3INF
4INF
5INF
1PRI
2PRI
3PRI
4PRI
5PRI
6PRI
(atenció, aquests codis són exemples ficticis)

en total, 9 grups, per tant, aquest centre té a la seua disposició 9 sales Webex.

Per a l’activació d’aquestes sales, el centre haurà rebut al seu compte 12345678@gva.es (aquest correu és un exemple fictici) durant el mes d’agost o setembre un missatge de correu electrònic en el qual s’explica que cal accedir a un altre compte de correu electrònic similar a 12345678.webex@gva.es (aquest correu és un exemple fictici). En eixe missatge estan les dades d’accés a aquest altre compte de correu electrònic. Quan s’accedeix al segon compte de correu electrònic, es podran consultar els missatges d’activació de les sales Webex a disposició del centre. Són uns quants missatges molt pareguts, però els enllaços d’activació són diferents, ja que contenen un enllaç per cada sala (la diferència es pot apreciar al final del missatge on apareix en xicotet el codi d’ÍTACA del grup).

És possible que, si han passat més de quinze dies sense haver realitzat l’activació, els enllaços caduquen i no s’hagen pogut activar les sales. Com que s’han detectat alguns casos de CEIP i EI que encara no havien activat les sales, s’ha procedit, durant els dies 23 i 24 de setembre a tornar a enviar enllaços d’activació Webex al compte de correu 12345678.webex@gva.es (o el que corresponga en cada cas) per tal de poder procedir a activar les sales Webex, en aquest cas, abans de deu dies. En última instància, a partir del divendres 24 es pot obrir incidència al SAI en la cua Xarxa de comunicacions » Petició WebEx.

La situació en finalitzar el curs passat era que el centre tenia una única sala Webex amb un nom d’usuari similar a 12345678@gva.es.

La situació durant el curs 2020/2021 és que aquest centre té, en total, nou sales Webex amb el nom d’usuari que s’indica en el procés d’activació de cada sala, uns noms d’usuari similars a:

12345678.3INF_UD1@gva.es
12345678.4INF_UD1@gva.es
12345678.5INF_UD1@gva.es
12345678.1PRI_UD1@gva.es
12345678.2PRI_UD1@gva.es
12345678.3PRI_UD1@gva.es
12345678.4PRI_UD1@gva.es
12345678.5PRI_UD1@gva.es
12345678.6PRI_UD1@gva.es
(atenció, aquests noms d’usuari són exemples ficticis)

L’equip directiu/docent del centre gestiona aquestes sales com considere, les sales es poden destinar a diferents finalitats en diferents moments del dia, tenint en compte que una sala no pot ser usada per a fer diferents videoconferències simultànies, en eixe cas caldria usar dues sales diferents de les nou que té el centre.

Als següents enllaços podeu consultar informació de la utilització de les ferramentes que podeu utilitzar i que estan incloses en el programari de webex (informació només disponible en castellà)