Aneu a la barra d'eines

Assessorament TIC

Una de les tasques més necessària de la Persona Coordinadora TIC és la de coordinar, valga la redundància, i assessorar.

Col·laborar, assessorar i liderar els projectes i actuacions que es duen a terme en el centre, requereix coneixement de l’estat de la qüestió, capacitat de treballar en grup, de dinamització i, també d’empatia.

En aquest apartat, s’exemplifiquen possibles actuacions per a desenvolupar amb l’equip directiu, la Persona Coordinadora de Formació, el claustre i les famílies.

Sense cap dubte, les interaccions i els compromisos establerts entre aquests agents de la comunitat educativa, definiran en gran mesura les línies estratègiques en quan a la implementació de les TIC al centre, especialment a mig i llarg termini.