Aneu a la barra d'eines

Adquisició de monitors per part dels centres

La compra de monitors s’ha delegat en els centres educatius per a facilitar la seua adquisició. Actualment no estaven enviant-se juntament amb els equips que completaven les aules d’informàtica o altres espais als quals s’estaven dotant des d’Equipament TIC del SICE. S’ha actualitzat en la web de Delegatic http://www.ceice.gva.es/va/delegatic en l’apartat 5.1.2: “Dispositius tàctils i audiovisuals”.

“Pantallas” by Olga Díez (Caliope) CC-BY-NC-SA 2.0

Aquest catàleg es publica a l’empara de la Resolució de 23 d’octubre de 2018, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en els qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a adquisició d’equipament i productes TIC per a ús en l’entorn educatiu. [2018/1027, i es revisa i s’actualitza periòdicament.

L’última actualització és de data: 04/12/2020.

L’anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà a ÍTACA contra el subcompte 625021TIC – Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia. A més, hauran de ser donats d’alta en l’aplicació InventariTIC.

Igual que la resta de productes inventariables que el centre pot adquirir sense autorització prèvia, el SAI només atendrà consultes generals o de configuració (best effort).

Les incidències relacionades amb manteniment i garanties haurà d’anar a càrrec del centre.