Aneu a la barra d'eines

Actualització secció SAI al Portal CvTIC

Recentment s’ha actualitzat la secció dedicada al SAI. A més de mostrar un nou disseny, incorpora nous continguts que són d’interès per a tota la comunitat educativa i, especialment per a la Coordinació TIC.

A més de la Descripció del servei i de l’accés a l’eina OTRS, des de la qual es gestionen les incidències a través d’un sistema de tiqueting, destacar la part dedicada a les PMF, ara mateix amb 3 subseccions (Equipament, Comunicacions-Xarxa i Comunicacions-Telefonia) i la que recull la Documentació del funcionament i processos del servei. A saber:

  • Manual Gestió d’Incidències: document que recull les funcionalitats més importants de l’aplicació de gestió d’incidències.
  • Catàleg de Serveis: document que fa referència al contracte de manteniment d’equips entre Conselleria i l’empresa adjudicatària. Contempla les incidències referides a Equipament, Comunicacions, LliureX i altres Sistemes Operatius
  • Model Atenció Tipus Equip (MATE): document que recull el model d’atenció acordat que s’ha de prestar a cada tipus d’equip, tenint en compte els compromisos existents en el plec de prescripcions tècniques així com els diferents escenaris particulars associats a cada equip.

Tota la informació està disponible en https://portal.edu.gva.es/cvtic/va/einesgva/sai/