Aneu a la barra d'eines

Normativa que regula el correu GVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat.

En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent:

  • Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat tenen com a objectiu l’intercanvi de missatges propis de l’exercici professional. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, financers o personals.
  • No estan permesos els enviaments massius, i seran rebutjats els missatges si el nombre màxim de destinataris és superior al límit establit per l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
  • No s’ha d’utilitzar el correu per a anunciar l’aparició de nous virus, amenaces, etc.
  • Queda totalment prohibit suplantar la identitat d’una persona a través del correu electrònic.
  • No es permet l’ús de comptes de correu diferents dels proporcionats per l’Administració de la Generalitat dins de la GVA, excepte autorització expressa de l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
  • Els usuaris no han d’enviar missatges amb informació sensible tant en el cos del missatge com en els arxius adjunts. Aquest enviament únicament podrà realitzar-se si s’adopten els mecanismes necessaris per a evitar que la informació siga intel·ligible o manipulada per tercers (encriptació i signatura electrònica).
  • El correu electrònic és una de les fonts més importants de difusió de virus, per la qual cosa es recomana no obrir missatges rebuts de remitents desconeguts.
  • Per a garantir la identitat del remitent, els correus se signaran digitalment.
  • A causa de l’increment i la contínua aparició de nous virus, són eliminats automàticament els missatges amb annexos susceptibles d’execució.
  • Es limitarà la grandària màxima dels fitxers adjunts i s’assignarà als usuaris una grandària màxima de bústia, dins d’uns límits raonables.