Des del Servei d'Informàtica per als Centres Educatius (SICE) estem cercant docents, funcionaris/es de carrera amb destinació definitiva, amb interés en treballar en els diferents projectes que actualment s'estan gestionant al voltant de les TIC i l'educació.

El treball es desenvolupa en la seu de la Conselleria d'Educació (Avinguda Campanar, 32 de València) i comporta una comissió de servei com a Assessor/a Tècnic/a Docent.

Els actuals projectes, encara que estan íntimament relacionats entre si, tenen peculiaritats que donen lloc a diferents perfils:

  • Unitat Coordinació TIC: es requereix conéixer l'ús de les TIC per a finalitats de gestió, comunicació i millora de l'ensenyament, per la qual cosa es cerca una persona amb experiència en el càrrec de la coordinació TIC i en dinamitzar l'ús de les TIC en un centre educatiu, així com en el maneig de les eines GVA.
  • Unitat Comunicacions: es necessiten docents amb Llicenciatura / Enginyeria en Informàtica (Sistemes) o Enginyeria en Telecomunicacions amb capacitat d'organització, planificació i treball en equip. Es requereix el coneixement de la infraestructura de telecomunicacions dels centres educatius (dades i veu). Es valoraran els coneixements en seguretat, serveis de xarxa, etc.
  • Unitat Equipament TIC: per a realitzar tasques de gestió d'equipament (compres, incidències, inventariat, etc.) amb bon nivell en l'ús d'eines informàtiques, especialment fulls de càlcul i bases de dades. Es valorarà que es dispose de coneixements actualitzats de maquinari.
  • Unitat Lliurex: es requereixen docents per a la documentació de la nova versió i manteniment de la Wiki, per a proves i solució de problemes de maquinari amb Lliurex, per a proves i optimitzacions del model de centre, tant virtualitzat amb Proxmox com sense virtualizar, i per a la cerca i adaptació de noves aplicacions que es puguen afegir a la distribució.
  • Unitat Portals: es requereixen docents per a la documentació d'aplicacions (nou portal basat en wordpress, aules virtuals moodle…), per a la solució de problemes i nous desenvolupaments. Es valoraran coneixements de programació (PHP, Java, HTML5...) i experiència en l'ús d'aplicacions web i eines informàtiques. Encara que el perfil és d'informàtica, no és necessari ser de l'especialitat.
  • Unitat SAI: es requereixen docents amb capacitat d'organització, planificació i treball en equip, a més de coneixement a nivell d'usuari avançat d'eines ofimàtiques.