Modelo de centro LliureX. Objectivos, características y ventajas

 

Objectius

 • Autenticació única en qualsevol equip del centre.
 • Dades personals sempre disponibles.
 • Accés a dades compartides.
 • Xarxes separades per a aules i centre, però amb les mateixes dades.
 • Thinclients: Possibilitat d’arrencar clients lleugers des de qualsevol part.
 • Assistents per a configuració del model a través de Zero-center.
 • Posibidad de gestionar el servidor des de qualsevol punt del centre a través de l’Admincenter.

 

Principals característiques

 • Diferents servidors col·laborant.
 • Xarxes separades: aules d’informàtica i centre.
 • Dades d’accés (usuari/contrasenya) únics.
 • Accés des de qualsevol equip del centre a:
  • Carpetes i fitxers personals
  • Dades compartides
 • Vàlid per a tot tipus de clients:
 • Autenticació d’usuaris WIFI.

 

Avantatges

 • L’estalvi en llicències, el qual pot repercutir en una millora del maquinari, xarxa del centre, etc.
  Usuaris centralitzats que permeten una gestió senzilla mitjançant l’ús de LLUM.
 • Les dades estan replicades en diverses màquines, augmentant així la seguretat.
 • Encara que falle el sistema operatiu o el disc dur d’un equip, sempre es pot arrencar un client lleuger.
 • Les eines de gestió i assistents de Lliurex faciliten la gestió i configuració dels diferents serveis.
 • Ofereix la possibilitat de centralitzar recursos en el servidor de centre (PMB, biblioteca de Jclic, impressores, carpetes compartides, etc.).
 • La caiguda d’un servidor no afecta la resta de servidors del centre, els quals seguiran funcionant amb normalitat, ja que existeix replicació de dades.