ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Acta del sorteig dels membres de la mesa electoral de l’alumnat

Model de sol·licitud de candidatura

Instruccions vot no presencial

Anunci sorteig membres de la mesa electoral de l’alumnat

calendari electoral

Acta de constitució de la junta electoral

Acta del sorteig per elelgir els membres de la junta electoral

Sorteig per triar els membres de la Junta electoral