Proves d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals

  • Període d’inscripció: 1-15 octubre 2022.
  • Publicació dels tribunals, relació d’aspirants i calendari d’actuacions: 25 d’octubre 2022.
  • Realització de les proves i publicació de resultats: 15 de Novembre 2022.
  • Sol·licitud del certificat: 21 de Novembre 2022.
  • Més informació i imprés de sol·licitud