Instruccions tria horari d’instrument per a tot l’alumnat

Excepció: L'alumnat amb coordinació horària d'instrument als Instituts dels cursos 2n, 3r i 4t d'EP també han d'emplenar l'arxiu HORARI AUTOEMPLENABLE 22-23, indicant les matèries que fan de vesprada al conservatori per tal de poder assignar-los posteriorment l'assignatura de piano complementari. A més a més, cal anotar a les observacions d'este arxiu, el fet de tindre coordinació horària.

Aquest curs es realitzarà la tria d’horaris telemàticament.

A continuació expliquem tot el procediment de manera detallada:

1. Descarregar el document (HORARI AUTOEMPLENABLE 22/23) amb format pdf: enllaç al document

2. Obrir el document amb l’ordinador o tablet, recomanem amb l’ordinador, donat que serà més senzill.

3. Emplenar l’horari amb el nom i cognoms de l’alumne, curs, instrument i telèfon.

4. Emplenar les franges horàries amb les assignatures grupals assignades.

5. Emplenar obligatòriament 3 peticions d’instrument (petició instrument 1, petició instrument 2 i petició instrument 3) en els buits on preferiu la classe d’instrument. Cal observar la disponibilitat de cada especialitat en aquest enllaç:

HORARIS DISPONIBLES PER INSTRUMENTS

6. Guardar el document en el dispositiu amb mateix format de PDF (ATENCIÓ: no utilitzeu la opció "imprimir PDF", solament serveix la opció "guardar como..." i en eixe moment, tal i com explica el propi document, cal anomenar l'arxiu amb l'especialitat i nom, exemple: saxojoangarcia.pdf)

7. Enviar el document per correu electrònic a la següent direcció de correu:

horaris22-23@conservatoriontinyent.com

8. Els dies 13 i 14 de setembre els professors de cada especialitat elaboraran els horaris d’instrument. Aleshores els pares i mares haureu d’estar pendents perquè se vos telefonarà per a informar-vos de l’horari definitiu. Posteriorment, des del centre s'adjudicarà l'assignatura de Piano Complementari tenint amb compte els horaris de cadascú. A través del nostre canal de Telegram informarem quan estaran publicats aquests horaris a la nostra web.