Covid 21-22

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CPM “JOSEP M. GOMIS” D’ONTINYENT

Al Pla de Contingència es determinen les condicions per a l’obertura i funcionament dels centres docents públics per al curs 2021-2022, en l’etapa de Nova Normalitat. En ell s’inclouen mesures generals establertes per les Conselleries d’Educació i de Sanitat, i altres pròpies que han sigut proposades per l’equip directiu i aprovades pel Consell Escolar del nostre centre.

És necessari que tots coneguen i posen en pràctica el que aquest document proposa. Es tracta simplement de modificar alguns hàbits per tal d’adaptar-los a la nova normalitat i així fer la nostra convivència més segura.