DEVOLUCIÓ DE TAXES

PER A SOL·LICITAR DEVOLUCIÓ DE TAXES:

 • SI EL SOL·LICITANT TÉ CERTIFICAT DIGITAL, HO POT DEMANAR DIRECTAMENT EN EL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://atv.gva.es/es/dii-756-acces

 • SI EL SOL·LICITANT NO TÉ CERTIFICAT DIGITAL: HO POT PRESENTAR AL PROP O DIRECTAMENT AL CENTRE, APORTANT:
  1. JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA TAXA QUE VOL QUE LI TORNEN
  2. CERTIFICAT DE TITULARITAT DEL COMPTE CORRENT
  3. JUSTIFICACIÓ: Exemples
   • CREDENCIAL DE BECARI,
   • CERTIFICAT FAMILIA NOMBROSA
   • ALTRES DOCUMENTS O EXPLICACIÓ QUE JUSTIFIQUEN LA DEVOLUCIÓ.
  4. SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS/RECTIFICACIÓ AUTOLIQUIDACIONS: S’obté al següent enllaç: la emplenen, la firmen i ens la porten.

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU756

IMPORTANT:

 • EL CODI TERRITORIAL DEL CENTRE I EL NÚMERO D’AUTOLIQUIDACIÓ (UN NÚMERO DE 13 DÍGITS) ESTAN AL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA TAXA
 • L’ALUMNE HA DE SER EL TITULAR DEL COMPTE CORRENT QUE POSEN EN ESTE DOCUMENT PER A LA DEVOLUCIÓ. SI NO TÉ COMPTE, POSARAN EL DEL REPRESENTANT I HAURAN DE PRESENTAR TAMBÉ UNA COPIA DEL DNI DE L’ALUMNE I DEL REPRESENTANT.