Temps d’aprenentatge

Enllaços a pàgines d'interés

ReDi és un repositori on el professorat pot trobar propostes de treball per a totes les etapes educatives. Ha estat dissenyat des d’unes premises d’inclusivitat, d’innovació i de construcció de la ciutadania digital. Es tracta d’un rebost col·laboratiu que creixerà i s’adaptarà amb les vostres aportacions.

Pla Mulan. Model Unificat Lectiu d'Activitats No presencials

El pla MULAN és un pla unificat de docència digital per tal d'impartir, de manera no presencial, les assignatures i materials corresponents a les diverses etapes escolars. Un pla diversificat respecte a les tecnologies que el constitueixen, però amb un objetiu únic: garantir la docència en línia al màxim d'alumnat que siga possible i ajudar el professorat en l'accés a aquestes eines.

Sempre teua a casa

Des de la DGPLGM, es llança la iniciativa #SempreTeuaACasa com una manera d'oferir alternatives per combatre l'avorriment i fer front al repte que suposa per a les famílies el fet d'haver de passar tantes hores a casa. Sota l'objectiu d'oferir entreteniment de manera educativa i lúdica en la nostra llengua, un conjunt de creadors audiovisuals han preparat una sèrie de vídeos explicant idees d'activitats dinàmiques que es poden practicar a casa.

El CEFIRE al teu costat

Pla d’acció des de Formació del Professorat dirigit a tot el professorat, anomenat “AL TEU COSTAT”.

Recursos web per a la igualtat i la convivència

S'ha creat una nova guia per afavorir l'ús igualitari del llenguatge a les aules que estarà a l'abast del professorat en el portal #Reico de recursos web per a treballar la igualtat i la convivència.

Aquest nou material es va presentar el dilluns 9 de març en el marc de celebracions del Dia de la Dona amb exemples de bones pràctiques de centres referents en coeducació. 

Recursos per a treballar els ODS. Aquests recursos es van crear durant la campanya de lectura Vinyetes per salvar el món