Webex

Webex és la ferramenta oficial per a fer videoconferències de la Conselleria d’Educació. Des de la DGTIC s’ha creat un compte Webex meetings per a cada aula de primària i 2n cicle d’infantil. 

Què podem fer amb aquest compte: 

  • Videoconferències dels tutors amb les famílies 
  • En cas de confinament es podran fer classes no presencials amb l’alumnat 
  • Claustres, reunions departamentals, CoCoPe,
  •