INFANTIL

El passat curs acadèmic actualitzem la formació destinada a la Coordinació de la Igualtat i la Convivència (CIC). Recordem que aquesta actualització correspon a quatre accions formatives que ofereixen al professorat les eines necessàries per desenvolupar aquesta coordinació.

Aquestes són:
- “COEDUCA. Formació per a la coordinació de la igualtat en: EEI, CEIP, IES, CIPFP i CEE. CIC”. Duració: 12 hores.
- “COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES, CIPFP i CEE. CIC”. Duració: 12 hores.
- “COEDUCA. Continguts del plans d’igualtat i convivència en : EEI, CEIP, IES, CIPFP i CEE. CIC”. Duració: 12 hores. En el present curs escolar aquesta acció formativa canvia el seu títol a: "COEDUCA.  Mesures per al foment de la igualtat i convivència en : EEI, CEIP, IES, CIPFP i CEE. CIC" per adaptar-se a les instruccions d'inici de curs 22/23.
“COEDUCA. Intercanvi d’experiències en igualtat i convivència. CIC”. Duració 8 hores.

Important: recomanen la realització de les les quatre accions formatives al llarg de dos cursos acadèmics. Destaquem que aquest curs acadèmic hem ampliat la formació destinada a la Coordinació de la Igualtat i la Convivència per al professorat de CEE i CIPFP.
Recordem que totes aquelles persones que necessiten actualitzar-se, podran inscriure’s en aquelles formacions que consideren.

Consulta el programa de la formació per al professorat de: infantil, primària, secundària i cicles formatius:

 

Diapositiva1
Diapositiva2
Diapositiva3
Diapositiva4