Sol-licitar Convocatòria Extraordinària (gràcia)

L’alumnat que haja esgotat el nombre de convocatòries establides podrà optar, entre altres alternatives, a demanar una convocatòria de gràcia o extraordinària.

El procediment a realitzar serà el següent:

  1. Descarregar i emplenar una instància general on sol·licitar el mòdul u mòduls dels quals es demana la convocatòria de gràcia (extraordinària). La instància la podeu trobar al següent enllaç.
  2. Signar digitalment o imprimir i signar el document.
  3. Enviar a l’email convocatoriagracia@cipfpbatoi.es la següent documentació:
    1. Instància emplenada i signada.
    2. NIF/NIE escanejat o fotografiat.
  4. La secretaría del centre contestarà confirmant la recepció.

NOTA: Totes les sol·licituds han d’estar dins del termini estipulat segons la normativa vigent.