Reclamació de Qualificacions

EL PROCEDIMENT A REALITZAR SERÀ EL SEGÜENT:

  1. Descarregar i emplenar la instància corresponent. Podeu trobar-la a aquest enllaç.
  2. Signar digitalment o imprimir, i signar el document.
  3. Enviar a l’email reclamacionotes@cipfpbatoi.es la següent documentació:
    1. Instància emplenada i signada.
    2. NIF/NIE escanejat o fotografiat.
  4. La secretaría del centre contestarà cofirmant la recepció.