Proves d’accés a la Universitat

Informació General:

Pagar la taxa corresponent. Anar al següent enllaç. Heu d’indicar en el concepte “Pruebas de aptitud para acceso a la universidad”.

Convocatòria ordinària: del 23 al 30 de maig, fins a les 14h.

Convocatòria extraordinària: del 20 al 28 de juny, fins a les 14h.

Dins del termini de matrícula, enviar la còpia escanejada de la taxa pagada a l’email 03012165.secretaria@edu.gva.es junt a un telèfon de contacte. La secretaria del centre us cridarà, per tant de realitzar la matrícula sense la necessitat d’acudir al centre.

Podeu trobar tota la informació sobre la prova i les dates de la matèixa al següent enllaç de la GVA.

Important, per a realitzar els exàmens, portar sempre:

  • DNI i el resguard d’abonament de les taxes
  • Mascareta
  • SIP

Per estar actualitzats de tot el procés de preinscipció universitària es pot accedir al link: