Proves

Proves d’idioma

IMPORTANT: Fora de termini!

Proves que poden realitzar els alumnes del nostre centre que vulguen acreditar-se al nivell A2 del MCER Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües

Podem trobar més informació sobre aquestes a la web de Conselleria.

Proves lliures per a obtindre el títol de Tècnic/a, i de Tècnic/a Superior, de Formació Professional.

Convocatòria 2021. Resolució del 15/12/2021 de la DGFP, DOGV 9239 del 21/12/2021

Els alumnes que vulguen obtenir el títol de tècnic/a, o de tècnic/a superior, poden optar per realitzar proves lliures dels diferents mòduls del cicle en qüestió. Consulta els Cicles oferits al nostre Centre.

Proves d’accés a cicles de formació professional.

Proves d’accés a la universitat – PAU

IMPORTANT:

L’alumnat que vulga matricular-se en les proves d’accés a la universitat haurà de realitzar el següent procediment.