Work Café Comunitat Valenciana Formació Professional

¿QUE ÉS?

Punt de trobada per a responsables i tècnics de programes, projectes i àrees de millora i innovació en l’FP, de les diferents comunitats autònomes. Un lloc en el qual compartir, aprendre i dialogar per a créixer junts i establir sinergies que ajuden a accelerar el procés de canvi i modernització de la FP. Tenint com a fi última millorar la professionalitat i el grau d’ocupabilitat dels estudiants d’ensenyaments professionals. Aquest grup de treball s’inicia l’any 2019 arrel d’una trobada entre les comunitats d’Astúries , Cantàbria i Catalunya.

Àrees de Treball: 1. Orientació, 2. Noves Tecnologies, 3. Emprenedoria, 4. Innovació, 5. Mobilitat i 6. Qualitat.

Comunitats Participants: Andalusia, Aragó, Balears, Astúries, Cantàbria, Catalunya, Canàries, Comunitat Valenciana i Navarra.

PROGRAMA

PARTICIPANTS

ASTURIES

David Fernández Montes
Càrrec: Tutor Programa Educació Emprenedora VALNALON
Mail: david.fernandez@valnalon.com

CANARIES


Teófilo Alejandro Jorge Alonso
Càrrec: Docent CIFP Los Gladiolos
Mail: Tjoralo@cifplosgladiolos.es
Elena Margarita Suárez Bonnet
Càrrec: Coord. TIC CIFP Los Gladiolos
Mail:esuabon@cifplosgladiolos.es
David Paniagua de Diego
Càrrec: Coord. Innovació CIFP Los Gladiolos
Mail:dpandie@cifplosgladiolos.es

CANTABRIA

Asunsión Argüelles Méndez
Càrrec: Assessora FP 
Mail: maarguellesm01@educantabria.es
Yolanda Alba Cano
Càrrec: Assessora Tècnica de FP
Mail: formacion.fpep@educantabria.es

CATALUNYA

Eduard Abadías
Càrrec: Técnic d’Educació
Mail: eabadias@xtec.cat 
Pedro Caro Gómez
Càrrec: Resp. Programa d’Emprenement
Mail:pedrocaro@gencat.cat

NAVARRA

Isabel Santana Sáenz
Càrrec: Cap d’Area Innovació Internacionalització de la FP
Mail:msantans@navarra.es