Aneu a la barra d'eines

Àrea d’Internacionalització

internacional

Al l'Àrea d'Internacionalització en l'àmbit de la Formació Professional, li correspon:

  • Desenvolupar l'estratègia d'internacionalització que garantisca la incorporació del component internacional a totes les activitats digitals de la Formació Professional.

  • Afavorir i donar suport a iniciatives dirigides al desenvolupament d'estratègies d'internacionalització en els centres que imparteixen Formació Professional i contribuir, juntament amb altres agents, empresarials i socials, a la internacionalització del sistema productiu relacionat amb la digitalització de la indústria.

  • Participar, en projectes internacionals, juntament amb empreses, agents intermedis, universitats i altres institucions.

  • Transferir el model del CIDA en altres països, en entitats de l'Estat o en altres Comunitats Autònomes.

  • Participar activament en congressos i conferències de caràcter internacional o nacional.