Aneu a la barra d'eines

Àrea d’Innovació Digital Avançada

inno

Al l'Àrea d'Innovació Digital Avançada, li correspon:

  • Impulsar processos d'innovació en la gestió, utilitzant la digitalització, en els centres de la Xarxa de Centres Integrats de Formació Professional.

  • Col·laborar amb els centres que imparteixen Formació Professional en el desenvolupament i implantació de nous processos de digitalització en la gestió, sobretot en temes com a models de gestió, models d'assegurament de la qualitat, entre altres.

  • Investigar, dissenyar i experimentar sobre les possibilitats d'escenaris d'aprenentatge basats en competències digitals que permeten obtindre el màxim potencial en aspectes de gestió i organització, recursos, metodologies i eines.

  • Investigar, en col·laboració amb centres tecnològics, universitats i Districte Digital, entre altres, en tecnologies i processos digitals avançats, com, per exemple: Big Data, Smart City, Intel·ligència Artificial, realitat augmentada o impressió additiva, que milloren les competències professionals del professorat i de l'alumnat..

  • Fomentar la cultura emprenedora aplicada als diferents sectors empresarials, en l'àmbit de la digitalització, en estreta connexió amb el desplegament de les metodologies actives d'aprenentatge.