Aneu a la barra d'eines
imagen Activos Digitales_estrecha procesada

Al l'Àrea d'Actius Digitals en l'àmbit de la Formació Professional, li correspon:

  • Conéixer, analitzar i experimentar els diferents elements de maquinari que influeixen i influiran en les diferents famílies professionals de Formació Professional, a mitjà i llarg termini..

  • Buscar el suport i de la col·laboració de les empreses d'I+D, dels centres tecnològics i, molt especialment, del projecte de Districte Digital de la Generalitat Valenciana per al desenvolupament de nou maquinari o experimentació d'elements que puguen interessar a les competències dels títols de Formació Professional.

  • Desenvolupar i implementar projectes de tecnologia avançada en àrees de producció i serveis en els quals el maquinari presenta una millora en els processos empresarials, socials o formatius.